Bakara Suresi - Yasir Doseri

Ayete’l-Kürsi Muhammed Rad

Kıyamet Suresi Yasir Doseri

Saf Suresi

Saffat Suresi - Güzel Bir Kıraat

Âl-i İmran Suresi

Zariyat Suresi

Tevbe Suresi

Kâf Suresi

Kehf Suresi - Güzel Bir Kıraat

Fecr Suresi

Mülk Suresi

Kamer Suresi

İnsan Suresi

Nuh Suresi

Sabah Zikirleri - Tesbihatları 1

Sabah Zikirleri -- Tesbihatları 2

Meryem Suresi

Cum’a Suresi

Fetih Suresi

Mumtehine Suresi

Hâkka Suresi

Mu’minûn Suresi

Zuhruf Suresi

Kalem Suresi

Ankebut Suresi

Neml Suresi

Câsiye Suresi

Rahman Suresi --- Farklı Bir Ses

Yasin Suresi Verş Nafi’ Kıraati

Nâziat Suresi

Tekvîr Suresi

Mutaffifîn Suresi

İnşikâk Suresi

Târık Suresi

Gâşiye Suresi

Kur’an ve Sahih Sünnete Göre Cevaplar