Redâah Süt Emme İle İlgili Konular

(38) Nesepten Haram Olan Süt Emmeden de Haram Olur!

(81) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Doğumla haram olan şeyler, süt emmeyle de haram olur!”

Malik 2/607, Ebu Davud 2055, Nesei 3300, Tirmizi 1147, Darimi 2/156, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/44, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 6/283

(82) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yanında iken, Aişe (Radiyallahu Anha), Hafsa (Radiyallahu Anha)’nın evinin önünde izin isteyen bir adamın sesi işitildi. Aişe (Radiyallahu Anha) dedi ki:

Ben:

−Ya Rasulallah! Ben onun Hafsa (Radiyallahu Anha)’nın süt amcası falan kimse olduğunu biliyorum, dedim. Aişe (Radiyallahu Anha) dedi ki:

−Ya Rasulallah! O, senin evine girmek isteyen bir adamdır, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−Ben de onun Hafsa’nın süt amcası falan kimse olduğunu biliyorum.”

Aişe (Radiyallahu Anha) dedi ki:

−Benim süt amcam falan kimse hayatta olsaydı benim yanıma girebilecek miydi? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Evet, girebilecekti. Kuşkusuz ki, süt doğumun haram kıldığı her şeyi haram kılar!”

Buhari 2435, Müslim 1444/1, Malik 2/601, Nesei 3302, Darimi 2/156, İbnu’l-Carud 687, Beyhaki 7/159, Begavi 2278, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/44, 51, 178, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1876

(83) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hamza’nın kızı hakkında şöyle buyurdu:

“O bana helal olmaz! Nesepten dolayı haram olan sütten dolayı da haram olur! Hamza’nın kızı, benim sütkardeşim Hamza’nın kızıdır!”

Buhari 2434, Müslim 1447/13, Nesei 3305, İbni Mace 1938, İbnu’l-Carud 693, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/275

(84) Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ben:

−Ya Rasulallah! Ebu Sufyan’ın kızı olan kız kardeşimi nikâhlasan, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Sen gerçekten ister misin?”

Ben de:

−Evet, isterim. Şüphesiz ki, senin için ortaksız kalacak tek eşin değilim! Ben hayırda kız kardeşimin bana ortak olmasını isterim, dedim. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İyi bil ki, kız kardeşin bana helal olmaz!”

Ben de:

−Ya Rasulallah! Vallahi biz senin, Ebu Seleme’nin kızı Dürre’yi nikâhlamak istediğini aramızda konuşup duruyoruz, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Ebu Seleme’nin kızını mı nikâhlayacak mışım!?

Ben:

−Evet, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Allah’a yemin ederim ki, Ebu Seleme’nin kızı benim vesayet ve terbiyem altında üvey kızım olmasa bile yine bana nikâhı sahih olmaz! Kuşkusuz ki, o benim sütkardeşimin kızıdır! Beni ve onun babası Ebu Seleme’yi Süveybe adlı kadın emzirmiştir! Bir daha bana kızlarınızı ve kız kardeşlerinizi teklif etmeyin!”

Buhari 5473, Müslim 1449/15, Ebu Davud 2056, Nesei 3285, İbni Mace 1939, İbni Hibban 4111, Tabarani Mucemu’l-Kebir 23/412, Beyhaki 7/162, Begavi 2282, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/291

(39) Lebenu’l-Fahl

(85) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Hicap hükmü indikten sonra Ebu’l-Kuays’ın kardeşi Eflah bana ziyarete gelip yanıma girmek için izin istedi. Ben de:

Bu hususta Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den izin isteyinceye kadar ona izin vermedim! Muhakkak ki, beni Eflah’ın kardeşi Ebu’l-Kuays emzirmedi, aksine onun karısı emzirdi! dedim. Buna müteakiben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanıma girdi. Ben ona:

−Ya Rasulallah! Ebu’l-Kuays’ın kardeşi Eflah gelip benden izin istedi. Ben de senden izin almadan ona izin vermekten çekindim, dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Süt amcana izin vermekten seni men eden nedir?”

Ben:

−Ya Rasulallah! Beni emziren erkek değildir! Fakat beni Ebu’l-Kuays’ın karısı emzirdi, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Ona izin ver, muhakkak ki, o senin amcandır, sağ elin topraklansın!”

Ravi Urve dedi ki:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in söylediği şu:

−“Ona izin ver, muhakkak ki, o senin amcandır,” sözünden dolayı, Aişe (Radiyallahu Anha):

−Nesep yönünden haram kıldıklarınızı süt emmeden dolayı da haram kılınız! derdi.

Buhari 4680, Müslim 1445/3, Malik 2/601, Ebu Davud 2057, Nesei 3317, Tirmizi 1148, Darimi 2/156, İbni Mace 1948, İbni Ebi Şeybe 3/387, İbnu’l-Carud 692, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/33, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1793

(40) Süt Kardeşliğini Gerçekleştiren Emme Adedi

(86) Ümmü’l-Fadl (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Âmir oğullarından bir adam:

−Ey Allah’ın Nebisi! Bir tek emme haram eder mi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Hayır, haram etmez!”

Müslim 1451/19, Darekutni 4/175/12

(87) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir kere, iki kere emmek kişiyi başkasına haram kılmaz!”

Müslim 1450/17, Ebu Davud 2063, Nesei 3310, Tirmizi 1150, İbni Mace 1941, Darekutni 4/80/29, Beyhaki 7/454, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/31, 95, 216, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2148

(88) Ümmü’l-Fadl (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Allah’ın Nebisi! Benim evimde iken yanına bir bedevi girdi ve:

−Ey Allah’ın Nebisi! Benim bir karım vardı ve ben onun üstüne başka bir kadınla daha evlendim. İlk karım, ikinci karımdan için onu bir veya iki kere emzirmiş olduğunu iddia etti, dedi. Bunun üzerine Allah’ın Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bir kere, iki kere memeyi emmek haram etmez!”

Müslim 1451/18, Darimi 2/157, İbni Mace 1940, Darekutni 4/180/27, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/339, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2149

(89) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Kur’an’dan indirilenler içinde nikâhı haram kılıcı olarak bilinen on kere emme vardı. Sonra bunlar beş malum emme ile nesh olundular. Kendilerine nesh haberi ulaşmayan bazı muhitlerde bunlar hala Kur’an’dan olmak üzere okunurken Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vefat etti.”

Müslim 1452/24, Malik 2/608, Ebu Davud 2062, Nesei 3307, Tirmizi 1150, Darimi 2/157, Beyhaki 7/454

(41) Haram Kılan Emme, Ancak Açlıktandır!

(90) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yanında bir adam varken, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) içeri girdi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sanki bunu hoş görmüyor gibi bir hareket yaptı. Bunun üzerine Aişe (Radiyallahu Anha):

−Bu benim sütkardeşimdir, dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Sütkardeşlerinizin kim olduğuna iyi bakın! Muhakkak ki, sütkardeşliği ancak açlığı gidermek için emilme neticesindedir!”

Buhari 5194, Müslim 1455/32, Ebu Davud 2058, Nesei 3312, Darimi 2/158, Tayalisi 1412, İbnu’l-Carud 691, Said bin Mensur 964, Beyhaki 7/456, Begavi 2285, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/94, 138

(42) Emziren Kadının Şahitliği

(91) Ukbe bin el-Haris (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ben bir kadınla evlendim. O Ümmü Yahya binti İhâb et-Temîmi’dir. Akabinde bize siyah bir köle geldi ve:

−Ben sizin ikinizi de emzirdim, dedi. Bunun üzerine ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gittim ve:

−Ben falanın kızı falanca ile evlendim, akabinde bize bir siyah kadın gelip bana hitaben:

−Ben sizin ikinizi de emzirdim dedi. Bu kadın sözünde yalancıdır, dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benden yüzünü başka tarafa çevirdi. Ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yüzü cihetine geldim ve:

−O kadın yalancıdır, dedim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“O siyah kadın her ikinizi emzirdiğini söylediği halde, evlendiğin bu kadınla nasıl yaparsın? Bu kadını bırak!”

Buhari 5196, Ebu Davud 3603, 3604, Nesei 3330, Tirmizi 1101, Darekutni 4/176, 177, Beyhaki 7/463, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/7, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2154

(43) Büyüğün Emmesi

(92) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ebu Huzeyfe (Radiyallahu Anh)’ın azatlısı Salim, Ebu Huzeyfe ve ailesi ile beraber onların evlerinde bulunuyordu. Ebu Huzeyfe (Radiyallahu Anh)’ın eşi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip:

−Salim erkeklerin baliğ olduğu erkekliğe ulaştı ve onların düşündüğünü de düşündü. Aynı zamanda kendisi bizim yanımıza girip çıkıyor. Ben ise, Ebu Huzeyfe (Radiyallahu Anh)’ın gönlünde bu girip çıkmadan dolayı bir isteksizlik olduğunu zannediyorum, dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ebu Huzeyfe’nin karısına şöyle buyurdu:

−“Salim’i sütünden emzir, sen ona haram olursun ve Ebu Huzeyfe’nin gönlündeki hissettiği şey de gider.”

Bunun üzerine kadın dönüp gitti ve sonra:

−Ben ona sütümden emzirdim. Ebu Huzeyfe’nin nefsindeki düşünce gitti, dedi.

Müslim 1453/27, İbni Mace 1943, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/255

(93) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın kızı Zeyneb (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha), Aişe (Radiyallahu Anha)’ya:

−Buluğ çağına yakınlaşmış oğlan senin yanına giriyor ki, ben o çağdaki oğlanın benim yanıma girmesine memnun olmam! dedi. Bunun üzerine Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de senin için güzel örnek yok mu? Huzeyfe’nin karısı:

−Ya Rasulallah! Salim benim yanıma girip çıkıyor. O bir erkek olmuştur. Ebu Huzeyfe’nin nefsinde bu giriş çıkıştan dolayı bir şey vardır, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de şöyle buyurdu:

−“Onun senin yanına girmesi için onu emzir!”

Müslim 1453/29, Ebu Davud 2061, Nesei 3324, 3325, İbni Mace 1947, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/312, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2152

(94) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in diğer eşleri bu şekil bir süt emme ile kendi huzurlarına hiç kimsenin girmesini kabul etmediler ve Aişe (Radiyallahu Anha)’ya:

−Vallahi biz bunu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Salim’e has olmak üzere Sehle’ye verdiği bir ruhsattan başka bir şey görmüyoruz! Dolayısıyla bu gibi bir süt emme ile bizim yanımıza hiç kimse giremez ve bizi göremez! dediler.”

Müslim 1454/31