Soru: Cünüpken Kur’an’a dokunmak ve okumak günah mıdır?

Cevap: Cünüp olan birisi, Kur’an’ı bir yerden bir yere taşıyabilir ama okuyamaz! Bu konu hakkında alimler şöyle diyorlar.

(1) Amir eş-Şabi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Cünüp ve hayızlı Kur’an okuyamaz!”

İbni Ebi Şeybe 1/125

(2) Ebu Vail (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Cünüp ve hayızlı Kur’an okuyamaz!”

İbni Ebi Şeybe 1/125

(3) Ma’mer (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Zuhri’ye:

Hayızlı kadın ve cünüp olan kişi Allah’ı zikreder mi? dedim. Zuhri:

‘Evet,’ dedi. Ben:

Kur’an okuyabilir mi? dedim. Zuhri:

‘Hayır!’ dedi. Ma’mer (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Hasan-ı Basri ve Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle diyorlardı:

‘Hayızlı kadın ve cünüp kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz!’

Abdurrezzak 1302, İbnu’l-Munzir el-Evsad 2/96