Cennetin Köşkleri ve
Meskenlerinin Çeşitleri

Cennetin tasviri hakkında rivayet olunan hadisler gerçekten çoktur. Biz cennetin sarayları ve meskenleri hakkında rivayet olunan bazı hadisler üzerine kısaltma yapacağız. Kitapçığımızın konusu da budur. Cennetin nimetleri gerçekten çoktur. Bu konuda birçok kitap yazılmıştır.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Sahabeler, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şöyle sordular:

−Cennetin yapısı nedir, ya Rasulallah!? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Kerpiçlerinin bir kısmı altından, bir kısmı gümüştendir. Harcı kokulu bir bitkidir. Çakıl taşları inci ve yakuttandır. Toprağı zaferandır. Cennete giren kimse nimetlenir, mahrum olmaz. Ebedi kalır ölmez, elbiseleri eskimez. Gençlikleri yıpranmaz!”

Tirmizi

Semure bin Cündeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bana iki kişi geldi ve beni götürdüler. Ta ki, bir şehre geldik. Kerpiçlerinin bir kısmı altından bir kısmı gümüşten yapılmıştı.”

Buhari

Bundan sonra, Allah’tan sakinleri olmayı isteyerek bazı sarayları ve meskenleri anacağız.