Haramlar Bir Ateştir!

Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Haramlar bir ateştir! Harama ancak kalbi ölü olanlar el uzatır! Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını muhakkak ki, duyarlardı!”

İbni Hişam, Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ