La İlahe İllallah Deyin Kurtulun

Câmi’ bin Şeddad (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Bana, Tarık bin Abdullah adındaki bir adam haber verip şöyle dedi:

Ben, Zu’l-Mecâz panayırında ayakta dururken üzerinde cübbe bulunan bir adam geldi ve şöyle diyordu:

−“Ey insanlar! La İlahe İllallah, deyin kurtulun!”

Onun arkasında da Ona taş atan bir adam vardı ve o da şöyle diyordu:

−Ey insanlar! Ona inanmayın! Çünkü O, bir yalancıdır! Ben, bu, Ey insanlar! La İlahe İllallah, deyin kurtulun! diyen adam kimdir? diye sordum. Yanımdakiler; bu adam kendisinin Allah’ın Rasulu olduğunu iddia eden Haşimoğullarından bir adamdır, dediler. Peki, ona taş atan bu adam kimdir? dedim. Yanımdakiler de; o bu adamın amcası Abduluzza yani Ebu Leheb’dir, dediler.

Beyhaki Delâilu’n-Nubuvve 5/370, 381