Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Hanımları

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in nikâhladığı kadınların sayısı on üçtür. Bu hanımların ikisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vefatından önce, dokuzu da kendisinden sonra vefat etmiştir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), iki hanımı ile de zifafa yani gerdeğe girmemiştir. Kendisinden önce vefat eden iki hanımı Hatice ve Zeynep binti Huzeyme (Radiyallahu Anhuma)’dır.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hanımları, nikâhlanma sırasıyla şunlardır:

(1) Hatice binti Huveylid Radiyallahu Anha,

(2) Sevde binti Zem’a Radiyallahu Anha,

(3) Aişe binti Ebi Bekir Radiyallahu Anha,

(4) Hafsa binti Ömer bin el-Hattab Radiyallahu Anha,

(5) Zeynep binti Huzeyme Radiyallahu Anha,

(6) Ümmü Seleme Hind binti Ebi Ümeyye Radiyallahu Anha,

(7) Zeynep binti Cahş Radiyallahu Anha,

(8) Cüveyriye binti Haris Radiyallahu Anha,

(9) Ümmü Habibe Ramle binti Ebi Süfyan Radiyallahu Anha,

(10) Safiyye binti Huyey Radiyallahu Anha,

(11) Meymûne binti Haris Radiyallahu Anha.