Tilavet Secdesi İle İlgili Konular

(1) Tilavet Secdesinin Fazileti

(537) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ademoğlu, Kur’an’daki secde ayetini okuyup secde ettiği vakit şeytan ağlayıp uzaklaşır ve şöyle der:

−Ey helak olası! Ebu Kureyb’in rivayetinde:

−Ey helakım! Ademoğlu secdeyle emrolundu ve secde etti dolayısıyla cennet onun oldu. Bana gelince ben secde ile emrolundum ve ben secde etmekten imtina ettim artık ateş benimdir!”

Müslim 81/133, İbni Mace 1052, İbni Huzeyme 549, Begavi 653, İbni Hibban 2759, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/443

(2) Kur’an’daki Tilavet Secdeleri

(538) Rebî’a bin Abdullah (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh) Cuma günü, minber üzerinde yani hutbe verirken Nahl Suresini okudu, secde ayetine gelince, minberden inip secde yaptı, insanlar da onunla birlikte secde yaptılar. Ertesi Cuma günü olduğu zaman Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh) yine Nahl Suresini okudu ve secde ayetine gelince:

–Ey insanlar! Kuşkusuz ki, biz secde ayetlerine uğrayıp geçiyoruz. Buna müteakiben kim secde ederse, andolsun ki, isabet etmiştir. Herkim de secde etmezse üzerine bir günah yoktur!’ dedi. Rebî’a bin Abdullah (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh) secde etmedi!

Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Kuşkusuz ki, Allah, (tilavette) secde etmeyi farz kılmadı! (Secde etmeyi) isteyenimiz müstesna.”

Buhari 1/1049, Muvatta 1/206

(539) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Necm Suresini okudu ve secde etti. Oradaki toplulukta kimse kalmadı hepsi secde ettiler. Ancak o topluluktan bir adam bir avuç çakıl veya toprak alarak yüzüne doğru yükseltti ve bu kadarı bana yeter dedi. Andolsun ki, ben onun kâfir olarak öldüğünü gördüm.”

Buhari 1040, Müslim 576/105, Ebu Davud 1406, Nesei 958, Darimi 1/342, İbni Huzeyme 553, İbni Hibban 2764

(540) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Necm Suresinde secde etti. Onunla birlikte Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar hep secde ettiler.”

Buhari 1044, Tirmizi 575, İbni Hibban 2763, Darekutni 1/409, Begavi 763

(541) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber “İzessemâun Şakkat” ve “Ikra Bismi Rabbikellezi Halak” surelerinde secde ettik.”

İbni Hibban 2767, Müslim 578/109, Ebu Davud 1407, Nesei 966, Tirmizi 573, İbni Mace 1058, Darimi 1/343, Darekutni 1/409, İbni Huzeyme 554, Begavi 764

(542) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Sa’d Suresindeki secde kesin kes emrolunan secdelerden değildir. Ancak ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bu surede secde ederken gördüm.”

Buhari 1042, Ebu Davud 1409, Nesei 956, Tirmizi 577, Begavi 766

(543) Ukbe bin Âmir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

−Hac Suresinde secde (ayeti) iki tane midir? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Evet, kim o secdeleri yapmayacaksa o ayetleri okumasın!”

Ebu Davud 1402

Kur’an’daki Tilavet Secdeleri

1) Nahl Suresi 49. Ayet

2) Hac Suresi 18. Ayet

3) Hac Suresi 77. Ayet

4) Sâd Suresi 24. Ayet

5) Necm Suresi 62. Ayet

6) İnşikâk Suresi 21. Ayet

7) Alak Suresi 19. Ayet

(3) Namazda Secde Ayeti Okunduğunda Secde Etmek!

(544) Ebu Seleme (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) bize “İzessemâun Şakkat” suresini okudu ve onda secde etti. Namazdan çıkınca insanlara Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in da bu surede secde ettiğini haber verdi.”

İbni Hibban 2761, Buhari 770, Müslim 578/108, Malik 1/205, Ebu Davud 1408, Nesei 960, İbni Huzeyme 955

(4) Secde Ayetini İşiten Okuyan Kimse Gibi Secde Eder!

(545) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kur’an okur ve secde ayetine geldiğinde secde ederdi. Biz de onunla beraber secde ederdik. Hatta bazımız alnını koyacak yer bulamazdı.”

Buhari 1051, Müslim 575/103, Ebu Avane 2//206, Ebu Davud 1412, İbni Huzeyme 557, İbni Hibban 2760, Hâkim 1/222, Begavi 768, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/217, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 471

(5) Tilavet Secdesinde Yapılacak Dua

(546) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gece, Kur’an’da ki, tilavet secdelerini yaparken tekrar tekrar şöyle dua ederdi:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Yüzüm, beni yaratan gücü ve kuvveti ile kulak ve gözümü var eden Allah’a secde etti. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir.”

Ebu Davud 1414, Nesei 1128, Tirmizi 577, Hakim 800, Ahmed bin Hanbel Müsned

(547) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

…Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir secde ayetini okudu ve secde etti ve şu duayı okudu:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

“Ey Allah’ım! Bununla katında benim için bir ecir yaz. Ve bununla benden bir günahı sil. Bunu benim için katında muhafaza eyle ve kulun Davud’dan kabul ettiğin gibi, benden de bunu kabul eyle.”

Tirmizi 576, 3646

(548) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında idim, bir adam ona geldi ve:

−Uyuyan kimsenin gördüğünde olduğu gibi, ben de dün gece kendimi bir ağacın aslına doğru namaz kılar olarak gördüm. Secde ayetini okudum ve secde ettim. Ağaç da benim secdemden dolayı secde etti. Ağacı işittim şöyle diyordu:

اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنـِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْـتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا

‘Ey Allah’ım! Bu secde sebebiyle günahımı at, onunla bana ecir ver ve onu katında benim için erzak yap.’

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i gördüm secde ayetini okudu ve işittim ki Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secdesinde adamın haber verdiği o ağacın duasını söylüyordu.”

İbni Mace 1053, Tirmizi 579

(549) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve şöyle dedi:

–Ya Rasulallah! Bu gece rüyamda kendimi sanki bir ağacın arkasında namaz kılıyor, secde ayetini okuyor, secde ediyor ve benimle beraber o ağacın da secde ettiğini ve secde esnasında:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

–‘Ey Allah’ım! Bu secde karşılığında benim için katında ecir yaz ve o secdeyi benim için katında azık yap. Onun sebebiyle günahımı yok et. Kulun Davud’dan, kabul ettiğin gibi o secdeyi benden de kabul et,’ diye dua ettiğini işittim. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), secde ayetini okuyup secde ederken, o adamın ağaçtan naklettiği duayı okuduğunu işittim.

Tirmizi 3420, İbni Mace 865, Tergib ve Terhib 3/281, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 2710

Not: Tilavet secdesi yapan kimsenin secdesinde yukarıda zikredilen hadislerdeki dualardan dilediği ile dua eder.

Alimler şöyle diyorlar:

“Bu duaları bilmeyen kimseler, onları öğrene kadar beş vakit namazlarda yaptığı ğibi:

‘Subhane Rabbiye’l-A’la’ ve benzeri duaları söylemesi de caizdir. Ancak Müslümanın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetine ittiba ederek yukarıdaki duaları öğrenmesi ve tilavet secdesinde onlarla Allah’a dua etmesi daha faziletlidir!