Cin İnsanı Öldürebilir mi?

Hişam bin Zuhre (Rahmetullahi Aleyh)’in himayesinde bulunan Ebu Saib (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Bir gün Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh)’ın yanına gittim ve onu namaz kılıyor bir halde buldum. Onu beklemek üzere oturdum. Derken evin bir köşesinde hurma dallarının arasında bir kıpırtı gördüm! Oraya bakınca da bir yılan olduğunu gördüm! Onu öldürmek için yerimden sıçradım! Fakat Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) namazdayken bana oturmam için işaret etti! Bende hemen yerime oturdum. Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) namazdan çıkınca bana evinin karşısında ki bir eve işaret etti ve şöyle dedi:

Bu evi görüyor musun? Ben de:

Evet, deyince Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle devam etti:

Bu evde, bizden yeni evli bir genç vardı. Biz, Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Hendek harbine gittik. O yeni evlenen genç, gün ortasında ehline uğramak için Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den izin istiyordu. Bir gün yine o yeni evlenen genç, Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den izin istedi. Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ona şöyle buyurdu:

“Silahını yanına al! Beni Kureyza Yahudilerinin sana bir zarar vermesinden korkuyorum!”

O genç de silahını aldı ve sonra ailesinin yanına gitti. Hanımı iki kapı arasında (uygunsuz bir halde) ayakta duruyordu. (O genç sinirlendi ve) Elindeki mızrağı ile kadına dürtmek üzere eğildi! Adama kıskançlık gelmişti! Kadın da kocasına şöyle dedi:

Mızrağını geri çek! Önce eve gir ve beni dışarı çıkaran şeyi bir gör! Adam da içeri girdi, bir de ne görsün; yatağın üzerine büyük bir yılan! Genç mızrağıyla ona yöneldi ve yılana sapladı! Sonra çıkıp, mızrağı avluya dikti. Derken yılan gencin üzerine atıldı! Bilemiyoruz, hangisi da evvel öldü; yılan mı, genç mi!? Biz de Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip, bu durumu anlattık ve şöyle dedik:

Ey Allah’ın Rasulü! Allah’a dua edin de Allah onu tekrar diriltsin! Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bize şöyle buyurdu:

“Sizler arkadaşınız için Allah’a istiğfar edin! Kuşkusuz ki, Medine’de Müslüman olmuş bir takım cinler vardır! Onlardan birini görürseniz, kendisine üç gün mühlet verin! Eğer bundan sonra yine de görünürse onu öldürün! Kuşkusuz ki, o bir şeytandır!”

Müslim 2236/139, Muvatta 2/976, Ebu Davud 5257