Soru: Alkol ile tedavi olmak günah mıdır?

Cevap: Evet, alkol içerek tedavi olmak haramdır! Çünkü haramla tedavi yasaklanmıştır!

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), habis (yani haram olan bir şey) ile tedaviyi yasakladı!”

Ebu Davud 3870, Tirmizi 2046, İbni Mace 3459, Beyhaki 9/332, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/305, 446, 478, Ebu Nuaym Hilye 8/375, Ebu Nuaym Tıb 129

(2) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah Azze ve Celle, size haram kıldığı şeylerde şifa yaratmamıştır!”

Taberani 23/749, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/237, 289, Ebu Ya’la 12/6966, İbni Hibban 2/335, Beyhaki 10/5, İbni Hacer Fethu’l-Bari 10/89, Abdurrazzak 9/250, Hakim 4/218