Soru: Eşiyle arkadan cinsel ilişkiye girmek günah mıdır?

Cevap: Evet, günahtır! Kadınla arkadan yani ters ilişkide bulunmak haramdır ve bunu yapan kişi lanetlenmiştir! Hatta Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dediği gibi Muhammed’e indirilen dini inkar etmiştir!

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Karısına arkasından gelen kimse melundur/lanetlenmiştir!”

Ebu Davud 2162, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/444, 479, Albânî Adabu’z-Zifaf 105

(2) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah, erkeğe yahut da kadına arkasından gelen kimseye asla bakmaz

Nesei İşretü’n-Nisa 115, Tirmizi 1175, İbnu’l-Carud 729, İbni Hibban 4203, Albânî Adabu’z-Zifaf 105

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Hayızlı kadınla ilişkide bulunan, bir kadınla dübüründen/anal yoldan ilişkiye giren veya kahine giden, Muhammed’e indirileni inkar etmiştir

Tirmizi 135, Albânî Sahihu’l-Cami’ 5918

(4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim hayızlı bir kadına veya kadına dübüründen/anal yoldan yaklaşırsa, Muhammed’e indirileni (yani İslam dinini) inkar eder, küfre girer

Ebu Davud 3904, Tirmizi 135, Ahmed bin Hanbel Müsned, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2006