Soru: Mücahidden şefaat istemenin şirk olduğunu söyleyen Muvahhid hocalar var! Bu konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

Cevap: Mücahidden şefaat istenmez! Şefaat sadece bizi yaradan Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ’dan istenir! Ama bir Mücahid, eğer şehid olmuş ise ailesinden ve akrabasında yetmiş kişiye Allah’ın izni ile şefaat edecektir.

Şehidler Şefaat Ederler

(1) El-Mikdam bin Ma’di Yekribe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şehidin Allah’ın yanında altı tane özelliği vardır:

1) Kanının ilk damlası ile birlikte ona mağfiret edilir,

2) Cennetteki yeri ona gösterilir,

3) Kabir azabından korunur,

4) En büyük korkudan yana emin olur,

5) Onun başına vakar tacı giydirilir ki, o tacın bir yakutu, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır! Hurilerden yetmiş iki kız ile evlendirilir,

6) Akrabalarından yetmiş kişi hakkında şefaatçi yapılır.”

Tirmizi 1712, İbni Mace 2799, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/131 No: 16730

(2) El-Mikdam bin Ma’di Yekribe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Muhakkak ki, şehid için Allah’ın katında dokuz haslet vardır.

1) Allah, şehidin ilk dökülen kanında günahlarını bağışlar.

2) Cennetteki yeri kendisine gösterilir.

3) İman süsleriyle süslenir.

4) Kabir azabından korunur.

5) Hurilerle evlendirilir.

6) Büyük korkudan emin olur.

7) Başına vakar tacı konulur. Hepsi de dünya ve içindekilerden üstün olan yakuttandır.

8) Hurilerden yetmiş iki zevce ile evlendirilir.

9) Akrabalarından da yetmiş kişiye şefaat eder.”

Abdurrezzak 5/265, Said bin Mansur 2562, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/131, Taberani 20/266, Taberani Müsnedu’s-Samiyyin 1120, İbni Ebi Asım el-Cihad 204, İbni Asakir Tarih 16/191

(3) Nimran bin Utbe ez-Zimari (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Biz yetim idik ve Ümmü’d-Derda (Radiyallahu Anha)’nın yanına girdik. Ümmü’d-Derda (Radiyallahu Anha) bize şöyle dedi:

−Size müjdeler olsun! Ben, Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh)’ın şöyle dediğini işittim:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şehid, kendi ehlinden/ailesinden yetmiş kimseye şefaat edecektir

Ebu Davud 2522