Kıskançlık Köşkü

Bu, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in halifesi Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anh)’ın köşküdür!

Bu, Allah’ın kendisiyle hakkı batıldan ayırdığı ‘Faruk’ lakaplı Ömer (Radiyallahu Anh)’ın köşküdür!

Bu, hak konusunda çok şiddetli olan Ömer (Radiyallahu Anh)’ın köşküdür. O, din ve ırz konusunda çok kıskançtı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Ey Ömer! Şüphesiz ki, şeytan senden korkuyor.”

Ömer (Radiyallahu Anh)’ın köşküdür. Bu, haramlara kıskançlık köşküdür.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturuyorduk, birden şöyle buyurdu:

−“Ben rüyamda kendimi cennete girmiş olarak gördüm. Bir de baktım bir kadın bir köşkün yanında abdest alıyor. Bu köşk kimindir dedim. Bana bu köşk Ömer bin Hattab’ındır denildi. Ben Ömer’in kıskançlığını hatırladım ve hemen geri döndüm.”

Bunu duyan Ömer (Radiyallahu Anh) ağladı ve:

−‘Senden de mi kıskanacağım Ya Rasulallah!’ dedi.

Buhari