Miting Yürüyüşleri Kafirlerin Adetidir!

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Müslümanların Kabe’ye yürüyüşünü konu olan, Ömer (Radiyallahu Anh) hadisinin hüccet olmaya elverişli olmayan cidden zayıf bir rivayet olduğuna işaret ettikten sonra şöyle der:

Hafız ibni Hacer, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) hadisi için Ebu Cafer bin Ebi Şeybe’yi, Ömer (Radiyallahu Anh) hadisi için de Bezzar’ı kaynak olarak gösterir ve el-Fethu’l-Bari 7/48’de her ikisi hakkında da sukut eder.

Bu sukutu güzel değildir! Çünkü bu, ıstılahatı uyarınca bu iki rivayetin hasen olduğunu vehmettirir! Hâlbuki gördüğün gibi böyle değildir!

Galiba bazı davetçi kardeşlerimizi, günümüzde bilinen gösteri, miting ve yürüyüşlerin şer’i oluşuna delil getirmeye ve bunları, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in davetteki yöntemlerinden biri saymaya yönlendiren sebep veya sebeplerden biri budur!

Bu miting ve yürüyüşlerin kâfirlerin adetlerinden ve hâkimiyetin halka ait olduğuna dair batıl zanlarına münasip yöntemlerinden biri olduğundan ve Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in;

Yolların en hayırlısı Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yoludur, buyruğuna aykırı olduğundan gâfil olan bazı İslam’i cemaatler de halen daha bu gösteri ve mitinglere katılmaktadırlar.”

Silsiletu’l-Ehâdîsu’d-Da’îfa ve’l-Mevdûa 14/74