Amene’r-Rasulünün Fazileti

(1) Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara Suresini bu ayetle kapattı. Bu iki ayet, bir evde üç gece okunmazsa şeytan o eve yaklaşır!”

Tirmizi 3043

(2) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cibril aleyhisselam, benim yanına oturduğu sırada üstünden kapı açılmasını andırır bir ses işitti. Başını yukarı kaldırdı ve şöyle dedi:

İşte şu, bugünden başka asla açılmamış bir kapıdır! Ondan bir melek indi. Bu melek, yeryüzüne inen bir melektir ki, bugünden başka asla inmiş değildir! Bana selam verdikten sonra:

Ancak sana verilen ve senden önce hiçbir Nebiye verilmemiş bulunan iki nur ile müjdelen! Bu iki nur; Fatiha Suresi ve Bakara Suresi’nin son iki ayetidir! Bunlardan okuyacağın her bir harfe mukabil, mutlaka istediğin sana verilecektir!”

Müslim 806/254

(3) Ukbe bin Amir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bakara Suresi’nin sonundan iki ayeti okuyunuz! Muhakkak ki, Rabbim o iki ayeti bana, ben Arş’ının hemen altındayken verdi.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 14/21388, Taberani Mucemu’l-Kebir 17/780, Ebu Ya’la 1735, Heysemi 6/321, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 183