Kur’an’ı Kerim’in Özellikleri

1) Kur’an Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Mucizesidir

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Nebilerden hiçbir Nebi yoktur ki, ona mucizelerden insanların inandıkları kadar verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilen ise, ancak Allah’ın bana vahyettiğidir. Bunun için kıyamet gününde ben, Nebilerin en çok tabii bulunanı olacağımı ümid ederim.”

Ayrıca mü’minlerin Habeş’e hicret ettiklerinde Cafer (Radiyallahu Anh)’ın bunu söylemesi.

Buhari 5076

2) Kur’an’ı Bizzat Allah Koruyor

Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki, zikri biz indirdik ve Onun koruyucusu da biziz!”

Hicr Suresi 9

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Kur’an’ı durmadan tekrar etmesine gelince unutmamak içindir.

3) Kur’an’ın 7 Lehce Üzere İnişi

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Cibril bana Kur’an’ı bir okunuş üzere okuttu. Ben ona müracaat ettim ve durmadan bunun artmasını istedim. O da bana arttırdı. Nihayet yedi türlü okunuşa erişti.”

Buhari 5087

4) Kur’an’ın Diğer Sözlere Üstünlüğü ve Kur’an’ı Okumanın Fazileti

Ebu Musa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kur’an’ı okuyan mü’minin benzeri, tadı güzel, kokusu güzel portakal meyvesi gibidir. Kur’an’ı okumayan mü’minin benzeri, güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’an’ı okuyan facirin (günahkâr) benzeri, kokusu güzel, tadı acı reyhan otu gibidir. Kur’an’ı okumayan facir kimsenin benzeri ise, tadı acı, kokusu olmayan Ebu Cehil karpuzu gibidir!”

Buhari 5113

5) Kur’an Hafızının Durumu

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kur’a’n hafızı kişinin misali, bağlı devenin sahibinin misali gibidir. Eğer deve sahibi devesini gözetler durursa onu elinde tutabilir, ona dikkat etmeyip bırakı verirse deve kaçıp gider!”

Buhari 5126

6) Kişinin Kur’an’dan Ezberi Ne Kadar Çoksa Cennette O Kadar Yükselir

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kur’an hafızı kıyamet günü gelecek ve Kur’an:

−‘Ey Rabbim! Onu süsle’ diyecek. Bunun üzerine ona keramet tacı giydirilecek. Sonra Kur’an:

−‘Ey Rabbim! Ona daha ver’ diyecek. Bunun üzerine ona keramet hullesi giydirilecektir. Sonra Kur’an:

−‘Ey Rabbim! Ondan razı ol’ diyecek bunun üzerine:

−‘Oku ve yüksel’ buyuracak ve her ayet okuyuşunda bir hasene ilave edilecek.”

Tirmizi 3075

7) Kur’an’dan Bir Miktar Ezberlenmenin Mehir Kabul Edilmesi

Sehl ibni Sa’d es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında bir topluluk içinde idim. O sırada bir kadın geldi de:

−Ya Rasulallah! Bu kadın nefsini sana hibe etmiştir, senin bu kadın hakkında ki görüşün nedir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadına hiçbir cevap vermedi. Sonra kadın ayağa kalktı da yine:

−Ya Rasulallah! Şüphesiz ki, bu kadın kendi nefsini sana hibe etmiştir, şimdi senin bu kadın hakkında ki görüşün nedir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona bu sefer de bir cevap vermedi. Sonra kadın üçüncü kerre ayağa kalktı da yine:

−Ya Rasulallah! Şüphesiz ki, bu kadın kendi nefsini sana hibe etmiştir, şimdi senin bu kadın hakkında ki görüşün nedir? dedi. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı da:

−Ya Rasulallah! O kadını bana nikâhla, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Yanında mehir olarak verecek bir şey varmı?”

O adam:

−Hayır, yok dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Git de araştır, demirden bir yüzük olsun bul!”

Bunun üzerine o adam gitti, araştırdı, sonra geldi ve:

−Demirden yüzük dahi bulamadım, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

ꟷ“Senin Kur’an’dan ezberin var mı?”

O adam:

−Ben şu sure ve şu sure ezberimdedir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Ezberindeki bu sureleri, bu kadına öğretmen karşılığında onu sana nikâhladım.”

Buhari 5239

8) Kur’an’ı Unutmak

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kur’an’ı ezberleyenlerin biri için ‘Ben şu ve şu ayetleri unuttum’ demesi ne kötü sözdür! Bunun yerine söylemesi gereken söz ‘Unutturulurdu’ sözüdür.”

Buhari 5133

9) Kur’an’ın Üçte Biri

Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabilerine hitaben şöyle buyurdu:

−“Sizden herhangi biri bir gecede Kur’an’ın üçte birini okuyabilir mi?”

Bu sahabilere güç geldi de:

−Ya Rasulallah! Bizim hangimiz buna takat getirir? dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İhlas Suresi Kur’an’ın üçte birisidir.”

Buhari 5103

10) Fatiha Suresi Kur’an’ın Anasıdır

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Herkim içinde Ümmü’l-Kur’an okumaksızın bir namaz kılarsa, o namaz güdüktür, güdüktür!”

Müslim 395/41

11) Amenerrasulünün Fazileti

Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara Suresini bu ayetle kapattı. Bu iki ayet, bir evde üç gece okunmazsa şeytan o eve yaklaşır!”

Tirmizi 3043

12) Kur’an Üzerinde İhtilaf Etmek

a) Kur’an’ın Üzerinde İhtilaf Edilen Yer Terk Edilir

Buhari 7235

b) Kur’an’ın Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Âl-i İmran Suresi

c) Kur’an’ın Ayetleri Araştırmak

Ömer (Radiyallahu Anh) hâdisesi

13 ) Kur’an ve Sünnetin Vahye Dayalı Olduğu

Yâlâ (Radiyallahu Anh)’ın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i vahiy geldiğinde görmesi. Hac hakkında soru sorulunca soruya kendince değil de vahiyle cevap vermesi.

Buhari 5079

14) Recm Ayetinin Çıkarılması

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Dikkat ediniz! Evli olduğu halde zina eden kimseye recm cezası sabit olmuş bir haktır, dedi.

−Dikkat edin! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) recm yapmıştır. O’ndan sonra bizde recm yaptık, dedi.

Buhari 6680

Kur’an’da ki, recm ayeti Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Evli erkek ile evli bir kadın zina ederlerse, onları Allah’ın cezası olarak recm edin! Allah Azizdir. Hakimdir.”

Kur’an’dan kaldırılmıştır, fakat Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünneti olarak şer’i devletlerde uygulanır.

15) Kur’an’da Tilavet Secdesi Geçen Ayetler

1) Nahl Suresi 49. Ayet

2) Hac Suresi 18. Ayet

3) Hac Suresi 77. Ayet

4) Sâd Suresi 24. Ayet

5) Necm Suresi 62. Ayet

6) İnşikâk Suresi 21. Ayet

7) Alak Suresi 19. Ayet

Ümmetin Kur’an’a Karşı Sorumluluğu

1) Kur’an’ı Tilavet Ederek Ezberlemek ve Gereğince Amel Etmek

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an’ı ezberleyerek okuyan hafız kişi es-Seferutu’l-Kiram olan meleklerle beraberdir. Kur’an hafızı olmadan, kendisine zor geldiği halde okumaya çalışan kişiye, iki ecir vardır.”

Buhari 4971

İki ecirin birisi Kur’an okuduğu için, ikincisi ise zorluk çektiği içindir. Kur’an sadece okunup geçilecek kitap değildir! O, bu evrene gönderilmiş çok büyük bir kitaptır. Kur’an okumakla beraber devamında amel gelmelidir. Eğer amel edilmezse diğer kavimlere gönderilen kitap ve suhuflardan farkı kalmaz! Çünkü onlar bozulmuştur. Kur’an ise ilk indiği tazeliğini 1430 yıl sonra dahi korumaktadır. İçerisinde mü’minlerin yapması gereken ameller bildirilmiştir. Bizlere düşen bunları gereğince yerine getirmektir.

2) Ayetlerini Tefekkür Etmek

Tefekkür etmek: düşünmek demektir. Ölümü anıp Allah’a imanımızı arttırmaktır. Ölümü nasıl anabiliriz? Ancak Allah’ın ayetlerini okuyarak. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bize bildirmiş olduğu ölümle ilgili, kıyametle ilgili hadisleri ve ayetleri okuyarak.

3) Kur’an’ın Helallerini Helal, Haramlarını Haram Kabul Etmek

İnsanlara bazı şeyleri helal veya haram etmek yalnız Allah’ın elindedir. Bir insan başkasına bir şeyleri helal veya haram edemez! Eğer öyle birşey yaparsa kendisini Rablık konumuna koymuştur! Adiy bin Hatim hadisesinde olduğu gibi. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendisine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir.”

Maide Suresi 5

O halde biz bu ayete göre Hristiyan ve Yahudilerin yemeğini yiyebiliriz. Onlar da bizimkini yiyebilir.

Bakara Suresi 173

4) Kur’an’ın Emirlerine Uymak ve Yasaklarından Kaçınmak

Örneğin; Namaz kılmak Allah’ın emridir. Buna uymak mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda faiz yemek yasaktır, o halde buna da uymak zorundayız. Allah’tan korkuyor isek.

5) Geçmiş Ümmetlerle İlgili Kıssalardan İbret Almak

Aynı şeyler bizim başımıza gelebilir. O halde Allah’tan korkarak imanımızı arttırmasını dilemeliyiz.

6) Muhkem Ayetlerle Amel, Müteşabih Ayetlere de İman Edip Teslim Almak

7) Kur’an’ın Hududunu Çiğnememek

Hırsızlık, zina, içki, faiz yemek vs. bunların hepsini, Allah, Kur’an’da bize yasaklamış ve haramlar olarak bildirmiştir. Bunlardan kaçındığımız sürece Allah’ın hududunu çiğnememiş oluruz.

8) İnsanları Kur’an’a Davet Etmek

a) Davetin bir adabı vardır:

Allah-u Teâlâ bizlere bu konuda da yüce Kur’an’ın da ayetleriyle yol gösteriyor:

“Bilmediğin şeyin ardına düşme! Zira kulak, göz ve kalp bunların hepsi de ondan sorguya çekilecektir!”

İsra Suresi 36

Bilmediğimiz şeyleri toplum içinde küçük düşmemek için biliyorum deyip yanlış şeylere insanları davet etmemeliyiz. İnsanların helakı bu yüzdendir.

b) Yumuşak davranmalıyız:

Allah (Azze ve Celle), Musa (Aleyhisselam)’a Firavuna dahi yumuşak söz söylemesini ermediyor.

Ta-Ha Suresi 43, 44

c) Sabretmek:

Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bir insanı kaybetmek kolay kazanmak ise çok zordur. Öfke şeytandandır.