Bedeni Mali ve Diğer Kalbi İbadetler

Yani namaz, zekat, oruç, tavaf, adak, kurban, istiğfar, dua, tekbir, tehlil, tahmid, tevbe gibi bütün ibadetlerle de Allah’ı birlemek gerekir.

Bu ibadetlerin hepsi Allah’a hastır ve yapılması vaciptir. Bir kimse bu ibadetlerin birini veya birkaçını Allah’tan gayrine yaparsa o ibadette başkasını Allah’a eş koşmuş, dolayısıyla kendisi de müşrik olmuş olur.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.”

En’am 162, 163

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz! Bunun dışındakileri dilediği için bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir!”

Nisa 48

Ehli Sünnet ve’l-Cemaat’e göre uluhiyyet tevhidi ancak şu iki esasın varlığıyla gerçekleşir:

1) Her türlü ibadet başkası için değil, sadece Allah için yapılmalı, yaratıcının haklarından ve özelliklerinden hiç biri mahluka verilmemelidir.

Yani sadece Allah’a ibadet edilir, Allah’tan başkası için namaz kılınmaz, Allah’tan başkasına adak adanmaz, kurban kesilmez, Allah’tan başkasına dua ve tevekkül edilmez, O’ndan başkasından yardım beklenmez, Allah’tan başkasının gücünün yetmeyeceği diğer şeyler hakkında Allah’tan başkasına müracaat edilmez.

2) İbadetler Allah’ın ve Rasulü’nün emirlerine yani Kur’an ve Sahih Sünnete uygun olarak yapılmalıdır.

‘La ilahe illallah’ diye yapılan şehadeti gerçekleştirmek; ibadet, itaat, sevgi ve korku hususlarında Allah-u Teâlâ’yı birlemekle olur.

‘Muhammedu’r-Rasulullah’ diye yapılan şehadeti gerçekleştirmek ise; Allah’ın Rasulü’nün emirlerine itaat edip yasaklarından sakınarak, onun izinden giderek ittiba ederek ve ona mutlak ve şüphesiz bağlılık ile olur.