Belalara Sabretmek

(1) Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

Ya Rasulallah! İnsanların bela yönünden hangisi daha şiddetli olur? dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bela yönünden insanların en şiddetlisi, Nebilerdir! Sonra rütbece en üstün olanlardır! Kul dinine göre belaya uğratılır! Kişi dininde kuvvetli ise belası şiddetli olur! Eğer dininde zayıf ise o da dinine göre belaya uğratılır! Bela kuldan ayrılmaz! İmtihan devam eder ta ki, kul üzerinde hiç günah kalmamış bir halde yeryüzünde gezer olunca bela onu bırakır!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 1481, Darimi 2/320, İbni Mace 4023, İbni Hibban el-Mevarid 699, Albânî Sahihu’l-Cami’ 992

(2) Bir adam, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

Ya Rasulallah! Allah’a yemin olsun ki kuşkusuz ki, ben seni çok seviyorum, dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Eğer beni seviyorsan, belaya sabırla hazırlan! Yemin ederim ki, beni sevene bela, tepeden dereye gelen sudan daha hızlı gelir!”

İbni Hibban, Albânî Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahiha 1586

(3) Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelip şöyle dedim;

Kuşkusuz ki, ben siz Ehl-i Beyti seviyorum!

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bana şöyle buyurdu:

“Allah için mi seviyorsun!?”

Ebu Zerr (Radiyallahu Anh)’da şöyle dedi:

Allah için seviyorum! Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“O halde fakirlik için hazırlan! Kuşkusuz ki, bizi sevenlere fakirlik, tepenin üstünden aşağı doğru inen selden daha hızlı bir şekilde gelir!”

Hakim el-Müstedrek 4/367, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 2827

(4) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) söyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ihtiyaç içinde olduğumdan dolayı şikayette bulundum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de şöyle buyurdu:

“Ey Ebu Said! Sabret! Şüphesiz ki, fakirlik aranızdan beni seven kimseye, vadinin üst tarafından selin, dağın üstünden altına doğru akmasından daha hızlı gelir!”

Ahmed bin Hanbel Müsned, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 2828

(5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, ‘La İlahe İllallah’ derse, bela ve sıkıntıdan kendini kurtarır.”

Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ 5/46, Taberani Mucemu’l-Evsad 6533, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1932

(6) Sufyan Es-Sevri (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Belayı nimet bilmeyen ve rahatlığı da musibet saymayan, fakih değildir!”

İbni Kayyım el-Cevziyye Sabredenlerin Hazırlığı Şükredenlerin Azığı 183, 190

(7) Seleften bazıları şöyle demişlerdir:

“Eğer dünyanın musibetleri/belaları olmasaydı, ahirete iflas etmiş bir halde gelirdik.”

Beyhaki Şuabu’l-İman 7/9993

(8) İbnu’l-Kayyim el-Cevziyye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Başına bir bela geldiği vakit kerem sahibi kimselerin sabrı ile ona sabret! O seni daha çok kerem sahibi yapar. Onu insanlara şikâyet ettiğin vakit, Rahim olan Allah’ı hiç merhameti olmayanlara şikâyet etmiş gibi olursun!”

İbnu’l-Kayyim el-Cevziyye Uddeti’s-Sabirin 90