Kişinin Diline Sahip Olması

Yahyâ bin Kettân (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“İbni Avn’ın insanlara önder olması zahidliği ile değil, diline sahip olması sebebi iledir.”

Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ