Namazdan Çıkarken Verilen Selamlar

(1) Vail bin Hucr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber namaz kıldım. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sağ tarafına selam verdiğinde şöyle derdi:

“Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu.”

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sol tarafına selam verdiğinde de şöyle derdi:

“Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah.”

Ebu Davud 997, İbni Huzeyme 1/87/2, Abdurrezzak Müsned 3/1252, Ebu Ya’la el-Kebir 3/67/2

(2) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yüzünün beyazı görününceye kadar başını çevirerek sağına ve soluna şöyle selam veriyordu:

“Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah.

Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah.”

Ebu Davud 996, Müslim 581/117, Ebu Avane 2/238, Nesei 1324, Tirmizi 295, Darimi 1/310, İbni Mace 914, Darekutni 1/356, 357, Beyhaki 2/177, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/390, İbni Ebi Şeybe 1/332/34, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 326

(3) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sağ tarafına:

“Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah,” diye selam verdiğinde, bazen sol tarafına selamı kısa tutar ve:

“Es-Selamu Aleykum,” derdi.

Nesei, Ahmed bin Hanbel Müsned

(4) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bazen de sadece sağ tarafına:

“Es-Selamu Aleykum,” diyerek bir tek selam verirdi. Bu esnada yüzünü sağ tarafa hafifçe veya az bir miktarda çevirirdi.

İbni Huzeyme, Beyhaki, Taberani, Hakim, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 327

Not: Dört çeşit selam verme şekliyle de namazdan çıkılabileceği anlaşılmaktadır. Namazdan çıkarken selam lafızlarından her hangi birini söylememiz caizdir. Özet olarak dört çeşit selam verme şekli vardır bunlar:

 

1) “Sağ tarafa: “Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu”

Sol tarafa:        “Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah”

 

2) “Sağ tarafa: “Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah”

Sol tarafa:        “Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah”

 

3) “Sağ tarafa: “Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah”

Sol tarafa:        “Es-Selamu Aleykum”

 

4) “Sağ tarafa: “Es-Selamu Aleykum”