Özür Olmaksızın Müslümana
Üç Günden Fazla Küsmek

Şeytanın adımlarından biri de Müslümanların arasında ayrılık oluşturmaktır. Şeytanın adımlarına uyarak Müslüman kardeşleriyle şer’i olmayan sebeplerle alakasını kesenler çoktur. Bu, ya maddi bir anlaşmazlık ya da basit bir durum nedeniyledir. Ve küslük uzun süre devam eder.

Onunla konuşmayacağına yemin eder, evine sokmamaya ahdeder. Yolda görünce ondan yüz çevirir. Bir toplulukta onunla karşılaşırsa ondan önce ve ondan sonraki kişiyle tokalaşır onu atlar. Bu, İslami toplumdaki zayıflığın sebeplerindendir. Bu nedenle şeriatın hükmü kesindir ve tehdit ağırdır.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir Müslümanın, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz! Kim üç günden fazla küser ve bunun üzerine ölürse cehenneme girer!”

Ebu Davud 5/215, Albânî Sahihu’l-Cami’ 7635

Ebu Hiraş el-Eslemi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim kardeşine bir yıl küserse bu onun kanını dökmesi gibidir!”

Buhari Edebü’l-Müfred 406, Albânî Sahihu’l-Cami’ 6557

Müslümanlar arasındaki ayrılığın kötülüğüne, Allah (Azze ve Celle)’nin bağışlamasından yoksun bırakılmak yeterlidir.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her Pazartesi ve Perşembe günü insanların yaptıkları amellerine bakılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç her kul bağışlanır. Denilir ki: Bu ikisini bırakın ve bağışlanmalarını aralarındaki kardeşliğe geri dönünceye kadar erteleyin!”

Müslim 2565/36

Aralarında düşmanlık bulunan iki kişiden Allah’a tevbe edenin, arkadaşına gelerek onu selamla karşılaması gerekir. Böyle yapar ve arkadaşı bunu reddederse sorumluluktan kurtulmuştur. Sorumluluk artık reddedenin üzerinedir.

Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Müslümanın, kardeşine üç geceden fazla küsmesi helal olmaz! İkisi karşılaşır; bu ondan yüz çevirir, o bundan yüz çevirir. İkisinden hayırlı olanı selamı vererek konuşmaya başlayandır.”

Buhari Fethu’l-Bari 10/492

İlişkiyi kesmek için, namaz kılmaması ve zinaya devam etmesi gibi şer’i bir sebep varsa ve ilişkiyi kesmesi, hatalı kişiye fayda sağlayarak onu doğruya geri döndürür ya da hatalı olduğunu hissettirirse ilişkiyi kesmek vacip olur.

Ama günahkâr kimseye böyle davranmak onun daha fazla uzaklaşmasına sebep oluyorsa ve ancak küstahlığına, nefretine ve inadına, daha fazla günah işlemesine yol açıyorsa bu durumda ilişkiyi kesmek doğru olmaz. Kuşkusuz ki, bu şekilde şer’i kazanç elde edilmez. Bilakis kötülük daha da artar. Doğru olanı, o kimseye iyilik yapmaya, nasihat ve uyarıda bulunmaya devam etmektir.