Soru: Deve eti yemek abdesti bozar mı? Lütfen cevaplayınız! Çünkü Umre ziyaretinde bulunurken yemekte deve eti ikram ediliyor?

Cevap: Evet, deve eti yemek abdesti bozar!

Cabir bin Semure (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir kimse, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı? diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Dilersen abdest al, dilersen abdest alma."

O kimse:

Deve eti yedikten sonra abdest alayım mı? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Evet, deve eti yedikten sonra abdest al."

O şahıs:

Koyun ağıllarında namaz kılabilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Evet."

O kimse:

Develerin istirahat yerinde namaz kılabilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Hayır!"

Müslim 360/97, İbni Mace 495, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/86, 87, 92, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 118, Ebu Davud 184, Tirmizi 81, İbni Mace 494, İbni Huzeyme 32, İbni Hibban 1128, İbni Ebi Şeybe 1/63, Beyhaki 1/159, Abdurrezzak 1596, Tayalisi 735

Bu hususta Sıddık Hasan Han (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

Bu meselede insaf ehli olarak hareket ettiğimizde deve etinin abdesti bozduğunu söyleyebiliriz. Deve etinin abdesti bozmasıyla ilgili hadislerin sıhhatini hadis ehli iyi bilmektedir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bu hadislere muhalif ne bir söz ne de bir amel gelmemiştir.

Sıddık Hasan Han Er-Ravdatunnediyye 1/78