Soru: Selamun Aleykum. Cima yaptıktan sonra gusül abdesti almadan yatıp sabah namazından önce uyanıp gusül abdesti alsak olur mu?

Cevap: Cinsel ilişkiye girdikten sonra namaz abdesti gibi abdest alıp uyuyabiliriz. Sabah namazından önce kalkıp gusül abdesti alarak, sabah namazını kılabiliriz.

Cünüp Kimsenin Yapması Caiz Olan Şeyler

(1) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi.

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüp olarak yemek veya uyumak isterse, namaz abdesti gibi abdest alırdı!”

Müslim 305/22, Buhari 390, Ebu Avane 1/277, 278, Ebu Davud 224, 222, Nesei 1/138, 139, İbni Mace 584, Beyhaki 1/200, Begavi 265, İbni Huzeyme 213, İbni Hibban 1217, Abdurrezzak 1073

(2) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Ömer (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şöyle dedi:

Birimiz cünüp iken, uyuyabilir mi?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Abdest alsın, isterse uyusun, isterse yesin.”

Buhari 390, Müslim 306/2324, Tirmizi 120, İbni Mace 585