Soru: Yüzmek ile ilgili hadis sahih midir?

Cevap: Evet, yüzücülük ile ilgili hadis, sahihtir.

Ata bin Ebu Rebah (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Cabir bin Abdullah ve Cabir bin Ömer el-Ensari (Radiyallahu Anhum)’u atış müsabakası yaparken gördüm. Onlardan biri usanıp oturdu ve diğeri de şöyle dedi:

Tembellik mi ettin!?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işitim şöyle buyuruyordu:

“Allah Azze ve Celle’yi zikretmenin dışında her şey oyun ve gaflettir! Ancak şu dört haslet müstesnadır.

1) Kişinin iki hedef arasında yürümesi.

2) Atını terbiye etmesi.

3) Eşi ile oynaşması.

4) Yüzücülük öğrenmesi.”

Taberani Mucemu’l-Kebir, Tergib ve Terhib 3/151