Soru: Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız! Böyle bir hadis var mıdır?

Cevap: Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in böyle bir hadisi yoktur! Bu söz, Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh)’in dediği gibi, Amr bin As’ın sözüdür!

Bu söz, İmam Acluni’nin Keşfu’l-Hafa isimli kitabında geçiyor! İmam Acluni, bu kitabı hakkında şöyle diyor:

“Ben bu kitapta, halk arasında hadis olmadığı halde, hadis diye dolaşan sözleri topladım!” İmam Acluni böyle dediği halde bazı insanlar bu sözleri hadis diye alıp amel etmişlerdir!