Soru: Gusül abdesti alırken 3 kez burnuma, 3 kez ağzıma su verip daha sonra 1 kez duşun altına girip tüm vücudumu yıkıyorum. Gusül abdestim sahih olur mu ve bu abdestle namaz kılınabilir mi?

Cevap: Evet, gusül abdestiniz sahihtir ve bu abdestle namaz kılabilirsiniz.

Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Gusül Abdesti

Gusül Abdesti Almanın Şekli

(1) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı.

−Önce ellerini yıkardı.

−Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini (avret yerini) yıkardı.

−Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı.

−Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı.

−Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi.

−Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı.

−Bundan sonra da ayaklarını yıkardı.”

Buhari 370, Müslim 316/35, Ebu Davud 242, Nesei 421, Abdurrezzak 999, Humeydi 163, Darimi 1/191, İbni Huzeyme 242, İbni Hibban 1196, Malik 1/44, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/52

(2) Meymune (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldı.

−Fercini (avret yerini) yıkadı.

−Sonra elini yere veya duvara sürtüp ovaladı.

−Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı.

−Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı.

−Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı.

−Kurulanması için kendisine bez parçası verdim. O bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle ret işareti yaptı.”

İbnu’l-Carud 100, Buhari 376, Müslim 317/37, 38, Ebu Avane 1/290, Ebu Davud 245, Nesei 1/137, 200, Tirmizi 103, İbni Huzeyme 1/120, İbni Hibban 1190

(3) Cübeyr bin Mutim (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Sahabeler, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında yıkanma hususunda münakaşa ettiler.

Cemaatten biri:

−Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi. Bunu üzerine, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bana gelince, ben de başımın üzerinden üç avuç su akıtırım.”

Müslim 327/54

(4) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldığı zaman başının üzerine üç kere su boşaltırdı. Haşim oğullarından bir kimse ona:

−Ama benim saçım çoktur, dedi. Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma):

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in saçı senin saçından daha çoktu, hem de daha güzeldi, dedi.”

Ebu Ya’la 2227, Buhari 373, Tayalisi 226, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/298, 370

(5) Sefine (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir sa’ su ile yıkanır ve bir müdd su ile de abdest alırdı.”

Müslim 326/52, Tirmizi 56, İbni Mace 267, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/22

Sa’: Dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir.

Müdd: Yarım litre veya biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.

Gusül abdesti almanın iki şekli vardır:

Gusül Abdestinin Birinci Şekli

1) Önce gusül abdestine kalpten niyet etmek.√

2) Sonra büyük ve küçük avret mahallini yıkamak.√

3) Sonra “Bismillah” demek.√

4) Sonra iki eli güzelce yıkamak.√

5) Sonra normal namaz abdesti gibi abdest almak.

6) Sonra başının üzerine üç kez su boşaltıp onu bütün bedene hiç kuru yer kalmayacak şekilde yaymak.√

Bundan sonra kişi dilediği gibi sabun şampuan vb. temizlik maddeleriyle yıkanır. Bu şekilde gusül abdesti almak hem sünnete uygundur, hem de evla olandır. Irmak ve denizde yıkanmak da yine bunun gibidir.√

Gusül Abdestinin İkinci Şekli

1) Önce gusül abdestine kalpten niyet etmek.√

2) Sonra büyük ve küçük avret mahallini yıkamak.√

3) Sonra “Bismillah” demek.√

4) Sonra iki eli güzelce yıkamak.√

5) Sonra başının üzerine üç kez su boşaltıp onu bütün bedene hiç kuru yer kalmayacak şekilde yaymak.√

Bundan sonra kişi dilediği gibi sabun şampuan vb. temizlik maddeleriyle yıkanır. Bu şekilde gusül abdesti almak hem sünnete uygundur, hem de evla olandır. Irmak ve denizde yıkanmak da yine bunun gibidir.√