Soru: Ümmetimin ihtilafı rahmettir, denilen bu hadis sahih midir?

Cevap: Bu hadisi uydurma olup asılsız yani mevzudur! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle bir söz söylememiştir! Çünkü, ihtilafta rahmet olmaz, ayrılık ve parçalanma olur. Allah (Azze ve Celle) ise bunu yasaklıyor!

(1) Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın! Ayrılıp parçalanmayın! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın! Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de Allah, gönüllerinizi birleştirmişti ve Allah’ın nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki, doğru yolu bulasınız

Al-i İmran Suresi 103

(2) Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur! Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.”

En’am Suresi 159

(3) Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim cemaatten bir karış ayrılarak dışarı çıkarsa İslam bağını boynundan çıkartmış olur!”

Ebu Davud 4758, Ahmed bin Hanbel Müsned 17132, Albânî Sahihu’l-Cami’ 6410, Albânî Şerhu’t-Tahaviye 380

(4) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

مَنْ فَارِقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمَيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

“Kim cemaatten bir karış ayrılır ve ölürse (ölümü) cahiliye ölümü olur!”

Müslim 1849/55

(5) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cemaatle birlikte olun! Cemaati terk etmekten sakının! Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa, cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde ise ona üzülen kimse, mü’mindir

Tirmizi 2254

(6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

“Cemaat rahmettir. Ayrılık azaptır!”

İbni Ebi’d-Dünya, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/375, Tergib ve Terhib 2/402