Şehidlerin Köşkleri

Bilinsin ki, Nebilerden sonra cennetteki en yüksek köşkler mücahid olarak Allah yolunda savaşan şehidlerin köşkleridir. Az önce anılan Semure bin Cündeb (Radiyallahu Anh) hadisinde şehidlerin makamının vasfı geçmişti.

Utbe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Öldürülenler üç kısımdır; Canıyla, malıyla Allah’ın Yolunda Cihad eden mü’mindir. O kimse düşmanla karşılaştığında ölene kadar savaşır. O, sınanmış şehiddir. Arşın altında, Allah’ın çadırındadır. Nebilik derecesi hariç kimse ona üstün olamaz! İyi ameli kötü amele karıştıran mü’min, Allah’ın Yolunda canıyla, malıyla Cihad ettiği ve düşmanla karşılaştığında ölünceye kadar savaşan kişi bu makama erişir.”

Ahmed bin Hanbel Müsned

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor; Benim katımda garantilenmiştir ki, Benim Yolumda Cihad eden kimse ölürse onu cennetime alırım yok eğer ölmezse sevap ve ganimetle döner.”

Tirmizi