Ramazan Ayının Fazileti

(7) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur! Cehennemin kapıları kapatılır ve Ramazan boyunca hiçbir kapısı açılmaz! Cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapı kapatılmaz! Bir münâdi:

‘Ey hayır isteyen! Hayra yönel! Ey şer isteyen! Ondan vazgeç!’ diye nida eder. Allah’ın ateşten azat ettiği kimseler vardır; bu her gece böyledir.”

İbni Mace 1642, Tirmizi 682, İbni Hibban 3435, Hâkim 1532, Beyhaki 4/303, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 759

(8) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ramazan girdiği vakit, cennetin kapıları açılır; cehennemin kapıları kapatılır; şeytanlar zincirlere vurulur!”

Buhari 3072, Müslim 1079/1203, Nesei 2096, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/357

(9) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayırda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da Ramazan’da Cebrail (Aleyhisselam) ile sıkça karşılaştığı zaman idi. Cebrail (Aleyhisselam) Ramazan ayı çıkana kadar her gece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile buluşurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Kur’an’ı ona arz ederdi. Cebrail (Aleyhisselam), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile karşılaştığı zaman Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayırda, Rîhi’l-Mürsele’den daha cömert olurdu.”

Buhari 1774, Müslim 2308/50, Nesei 2094, Ebu Ya’la 2552, Abdurrezzak 20706, İbni Hibban 3440, İbni Huzeyme 1889, Begavi 3687, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/231, 288, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 888, 1512