Kabir Azabı İle İlgili Hadisler

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herhangi biriniz son rekâtte ki teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyden:

1) Cehennem azabından,

2) Kabir azabından,

3) Hayat ve ölümün fitnelerinden ve

4) Deccal’in şerrinden Allah’a sığınsın!”

Müslim 588/130, Nesei 1309, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 350

(2) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ahzab günü şöyle buyurdu:

“Güneş dönünceye kadar bizi orta namazını kılmaktan alıkoydular! Allah da onların kabirlerine veya evlerine ve karınlarına ateş doldursun!”

Müslim 627/203, Ebu Avane 1/355, Nesei 472, Tirmizi 2984, Ahmed bin Hanbel Müsned 137