Soru: Ramazan bayramında oruç tutulur mu?

Cevap: Ramazan bayramında oruç tutmak haramdır! Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram günlerinde oruç tutmayı yasaklamıştır!

Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bu iki bayram günlerinde, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oruç tutmayı nehyetti/yasakladı! İlki orucunuzu açtığınız Ramazan bayramı gününüz, diğeri ise kurbanınızdan yediğiniz kurban bayramı gününüzdür.”

Buhari 1773, Müslim 1137/138, Malik 1/178/5, Humeydi 8, İbni Ebi Şeybe 2/514/1, Ebu Davud 2461, Tirmizi 771, İbnu’l-Carud 401, İbni Mace 1722, Begavi 1795, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/243-440, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 4/127