M Harfi İle Başlayan Hadisler

Mağaraya sığınan ve mağarada kalan üç kişi. Müslim 2743

Mahlukun ilk yaradılışı. Müslim 2789

Mahremin sınırı. Buhari 10/4585, 4680

Mahremsiz yola çıkılmaz. Tirmizi 1178

Mâiz bin Malik üzerine cenaze namazı kılmadı. Onun üzerine cenaze namazı kılmaktan nehy de etmedi. Ebu Davud 3186, Müslim 1694, Tirmizi 4430

Makyaj yapan kadına lanet. Müslim 2125

Mal fitnedir. İbni Mace 3995, 3997

Mal ve şeref hırsı zarar verir. Tirmizi 2482

Malı överek satmak yasaklanmıştır. Nesei 4468

Malın en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve imanı hususunda erkeğe yardım eden imanlı bir kadın. Tirmizi 3291

Malını müdafa ederken öldürülen şehittir. Nesei 4069, 4078

Mallarınız, canlarınız, ırzlarınız aranızda haramdır. Tirmizi 224

Mantarın fazileti. Müslim 2049

Masa üstünde ve yer sofrası üzerinde yemek. İbni Mace 3292

Masiyetler cahiliye işidir. Buhari 1/184

Maymun, domuz ve fare şekline çevrilen toplum ve nesiller. Buhari 7/3091, 3227

Maymunlar maymunu recm etti. Buhari 8/3600

Mazeret kabul etmeyi sever. Müslim 2760, 1499

Mazeretlerin kabulu. İbni Mace 3718

Mazluma yardım onu zülümden kurtarmak, zalime yardım ise zulmune engel olmaktır. Müslim Birr 15

Mazlumun bedduâsından sakının, çünkü kabul olunur. Muvatta 4/423

Meclise girerken ve çıkarken selam verin. Ebu Davud 5208

Mecliste otururken Allah’ı zikir şarttır. Ebu Davud 4855

Mecliste öfkelendiğin zaman euzu çek. Müslim 2610

Meclisten kalkerken dua. Tirmizi 3656, Ebu Davud 4857

Medine iyi insanların yeridir, kötülükleri yasaklar. Nesei 4167, Muvatta 4/226

Medine şehri ancak demirci körüğü gibidir, kirini dışarı atar, temizini de süzüp tavsiye eder buyurdu. Buhari 16/7205, Müslim 1381

Medine’de şirk hakim iken Mekke’ye gidip biat ettik. Nesei 4149

Mehdi’nin çıkması. İbni Mace 4082, 4088, Tirmizi 2333

Mekke’de savaşmak haramdır. Nesei 2862

Mekke’den Medine’ye sefere çıktık ve dönünceye kadar namazları kısalttık. Nesei 1452

Mekke’li müşriklerin namaz kıldıkları. Enfal 35

Mekke’li müşriklerin oruç tuttukları. Müslim 1126

Mekke’li müşriklerin hac yaptıkları. Tevbe 28, Müslim 2473, 3028, İbni Kesir el-Bidaye 3/145

Mekke’li müşriklerin kurban kestikleri. Enam 136

Mekke’li müşriklerin mescid yaptıkları. Tevbe 17

Mekke’li müşriklerin adak adakları. Müslim 1656

Mekke’li müşriklerin köle azat ettikleri, sadaka verdikleri, sılayı rahim yaptıkları. Buhari 10/4805, 11/4936

Mekke’li müşriklerin lat, menat ve uzza putlarına taptıkları Buhari 10/4805

Mekke’li müşriklerin salih insanları araya vasıta koymaları. Zümer 3, Yunus 18, Bakara 165, Yasin 74, Ahkaf 5

Mekke’nin fethi. Müslim 1780

Mektublar. Müslim 1773

Mektubun mühürlenmesi sünnettir. Tirmizi 2860

Mektup mühürsüz okunmaz. Ebu Davud 4214, Tirmizi 2719, Nesei 5199, İbni Mace 3641

Melekler nurdan, cinler ateşten, Adem topraktan yaratılmıştır. Müslim 2996

Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmezler. Buhari 7/3099

Memura hediye vermek, haramdır. Müslim 1832

Meni gelmesiyle kadının yıkanması. Müslim 310

Meni ve mezi abdesti bozar. Buhari 1/321, Müslim 303, İbni Mace 504, Ebu Davud 206, Tirmizi 114, Nesei 152, 157

Meninin hükmü. Müslim 288

Mensuh ve nasih. Hacc 52, Nahl 101, Bakara 106, Rad 39, İbni Kesir 9/4179, 4577, 11/5687, 2/485, Müsned 1/362, İbni Sa’ad 2/342, Hakim Müstedrek 2/230

Merhaba demesi. Tirmizi 2877

Merhaba. Buhari 13/6134

Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Buhari Edep 18, Ebu Davud 145, Müslim Fedail 65

Merkep eti necistir yemeyin. Nesei 69

Meryem oğlu İsa’nın inişi. Tirmizi 2278, 2345, 2334, Buhari 5/2294

Mescid namazı. Müslim714, 715, 875, Tirmizi 315, Buhari 2/891

Mescid yapmanın fazileti. Müslim 533

Mescide cenaze namazı kılınır. Müslim 973, Ebu Davud 3189, Tirmizi 1038, Nesei 1969, İbni Mace 1518

Mescide giderken parmaklarınızı birbirine kenetlemeyin, çünkü namazda sayılırsınız. Tirmizi 383, Ebu Davud 562

Mescidde insanlar karşılıklı övünmedikçe kıyamet kopmaz Ebu Davud 449, İbni Mace 739, Nesei Mesacid 2, 11, 32

Mescide ne maksatla gelinirse nasibi odur. Ebu Davud 472

Mescide sarımsak ve soğan yiyerek gelmeyin. Buhari Ezan 160, Müslim 73, Ebu Davud 3822

Mescidde uyunabilir. Nesei 722

Mescidi Nebevi’den sonra Cuma namazı kılınan ilk mescid. Buhari 9/4066

Mesh üzerine mesh. Müslim 276, Nesei 17, Tirmizi 93, 99

Mesih Deccal. Müslim 169

Meşrik ve mağrip arası kıbledir. Tirmizi 341, İbni Mace 1011

Meymune ile evlenmesi ihramlıyken. Buhari 8/3960

Meyva olgunlaşmadan satılmaz. Müslim 1534, Nesei 4496

Mezarına gidip kabrini ziyaret etmek için izin istedim annemin, ziyarete izin verdi, onun için istiğfarda bulunmama izin vermedi. Müslim 976, Nesei 2036, İbni Mace 1572, Ebu Davud 3234

Mezarlara doğru namaz kılmayın. Müslim 974

Mikat yeri. Müslim 1181, Nesei 1183, Ebu Davud 1738

Minada namazı kısaltma. Müslim 694

Miraç’a çıkarıldığım gece İbrahim ile karşılaştım. Tirmizi 3691 Deavat 59

Miraç. İsra 1, 60, Necm 5, 19, Buhari 1/447, Tirmizi 2563

Miraç’ta İdrisi 4. semada gördüm. Tirmizi 3365, Meryem 50

Miras bırakmaz peygamber. Buhari İhtisam 5, Müslim

Miras hisselerini sahiplerine verin, geri kalan ise en yakın erkeğe aittir. Müslim 1615

Misafir için üç gece, mukim için 1 gecedir, meshin müddeti. Müslim Taharet 85, Ebu Davud 157, Tirmizi 95, İbni Mace 552, 553, Ahmed 1/96, 100, 113, 118, 120, 123, 146, 149, 2/27, 4/240, 5/213

Misafir kabul edilmeyince geri döner. İbni Mace 3359

Misafir, öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılabilir. Nesei 486, 487

Misafirin hakkı. İbni Mace 3675

Misafirlik üç gündür, gerisi sadakadır. Müslim 48, Ebu Davud 3748

Misk kullanma. Müslim 2252

Misvak ağzı temizleyen bir alettir. Nesei 5

Misvak. Müslim 252, 256

Mizah babı. İbni Mace 3719, 3724

Muaz bin Cebel’in Yemene gönderilişi. Buhari 3/1321, 1423, Müslim 19, 31, Nesei 2512, 2431, Ebu Davud 1584, Nesei Zekat 56, Buhari Tevhid

Muaz’ın neyle hükmedersin hadisi. ZAYIF Darimi 170, Tirmizi 1343

Mucizeler. Müslim 2279-2281, 706, 1392

Muellefe-i kulûb. Müslim 1059

Muhacirin fakirleri, zenginlerden beş yüz önce cennete girecektir. Tirmizi 2456

Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir. Muvatta 4/415, Müslim Zekat 167

Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye. Müslim 2584, Tirmizi

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bütün insanlara gönderildi. Müslim152, 154

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dışındaki için adam öldürülmez. Nesei 4061, 4062

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) soyuna zekât helal değildir. Nesei 2437

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetinin sıfatı. İbni Mace 4282, 4292

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabı, amellerden namazdan başka herhangi bir amelin bırakılmasını küfür saymazlardı. Tirmizi 2757

Muhammed’in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa elini keserdim. Müslim Hudud 18

Mukim olan keyfi cem yapabilir. Nesei 589, 590, 603

Muminin ölüm alameti alnı terler. Nesei 1828

Muminler kardeştir. Hud 45, 47, Hucurat 10, 13

Munafese, tecessüs ve suizan haramdır. Müslim 2563

Musa (Aleyhisselam) banyo yaparken elbise koyduğu taşın kaçması. Tirmizi 3436, Ahzab 69, Müslim 2372, 339

Musa (Aleyhisselam)’ın fazileti. Müslim 339, 2372, 2375

Musa (Aleyhisselam)’ın kabrinde namaz kılıyor olması. Nesei 1631

Musa (Aleyhisselam)’ın, ölüm meleğinin gözünü çıkarması. Müslim 2372

Musa (Aleyhisselam) ile Hızır’ın görüşmesi. Buhari 7/3202, 10/4531, Tirmizi 3356, Kehf 62

Musa ve Adem (Aleyhisselam)’ın birbirlerine delil getirerek munazara etmesi. Buhari 14/6503, Müslim Kader 14

Musa, hayatta olsaydı o da bana tabi olurdu. Darimi 1/440, Müsned 3/470

Musa’nın Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti. Tirmizi 3268, Araf 143

Musa’ya nisbetle Harun gibisin. Taberani Mucemu’s-Sağir 568, İbni Mace 115, Tirmizi 3975

Muska ve nazar boncuğu takmak haramdır. Nesei 7/4064

Mut’a konusundaki (nesh olmadan önce) ruhsatı. Buhari 11/5209, Müslim 1405, 1406, İbni Mace 1963, Darimi 2201, Nesei 3352

Mut’a nikâhı Fetih yılında yasaklanmıştı. Ebu Davud 2073, İbni Mace 1962, Müsned 3/404, Müslim 1406

Mut’a nikâhından nehyetti. Ebu Davud 2072, İbni Mace 1962, Ahmed 1540

Mut’a nikahının kıyamete kadar haram kılınması. Darimi 2203, Nesei 4314, Tirmizi 2/1129, Muvvatta Nikah 18/41, 3/49, Müslim 1406, 1407, Buhari 11/5208, 8/3936, İbni Mace 5/1961, Beyhaki 7/207

Mut’a şu gününüzde kıyamet gününe kadar haramdır. Kim bir şey verdiyse onu geri almasın. Müslim 1406, İbni Mace 1962, Darimi 2201, Nesei 3349, 3352

Mutedil davranın ve doğruyu arayın. Mü’minin uğradığı her musibette keffâret vardır. Hatta Mü’mine batan dikende ve ona çekilen güçlükte bile. Tirmizi 3228

Müctehidlerin ihtilafını beyan. Müslim 1720

Müezzin ezan okuduğunda canlı ve cansız ne varsa şâhitlik eder. Nesei 645

Müflis kimdir, biliyor musunuz? Tirmizi 2533

Mühür yüzük kullanmak. Buhari 13/5909

Müjdeleyin, korkutmayın. Müslim 1732, Ebu Davud 4835

Mükafatını yalnız Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutmak imandandır. Buhari 1/190

Mü’min Allah nezdindeki azabı bilse, cennetine kimse tama etmezdi. Kafir de Allah indindeki bilse cennetinden kimse ümidini kesmezdi. Müslim 2755

Mü’min bir delikten iki kere sokulmaz. İbni Mace 3982, Darimi 2784, Müslim 2998, Ebu Davud 4862

Mü’min bir, kâfir yedi bağırsakla yer. İbni Mace 3256, 3258

Mü’min çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir. Tirmizi 2043

Mü’min elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Müslim 64, 65

Mü’min farkında olmadan amelinin boşa gitmesinden korkar. Buhari 1/200

Mü’min kardeşi kendine tercih etmek. Haşr 9

Mü’min kardeşine kafir demenin hükmü. Buhari 13/6076

Mü’min kardeşinize dua edin. Müslim 2732, Ebu Davud 1533

Mü’min karnını tıka basa doyurmaz, onun vasiyeti hep koltuğunun altındadır. Darimi 3180

Mü’min korkak olur mu? Evet, Cimri olur mu? Evet, Yalan söyler mi? Asla. Muvatta 4/394

Mü’min kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur, facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar kurtulur. Nesei 1931

Mü’min kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur. Facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket ağaç ve hayvanlar kurtulur. Nesei 1931

Mü’min Kur’an’ı okuyan ve onunla amel eden kimsedir. Buhari Fedail Kur’an 36

Mü’min olmadan cennete giremezsiniz. Tirmizi 2828

Mü’min ve Müslüm farkı. Buhari 1/182

Mü’min, çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir. Tirmizi 2043

Mü’mini kafirlikle itham eden onu öldüren gibidir. Tirmizi 2773

Mü’minin amelinin boşa gitmesinden korkması. Müslim 119

Mü’minin ferasetinden sakının çünkü Allah’ın nuruyla bakar. Tirmizi 3332, Hicr 75

Mü’minin imanca en kamil olanı ahlakı en güzel olanlarıdır. İbni Mace Fiten 17, Tirmizi 2743, Ebu Davud Sünne 1

Mü’minin malı ve kanı haramdır. İbni Mace 3931

Mü’minin misali. Ebu Davud 4829, Müslim 2811

Mü’minin Mü’min üzerinde altı hakkı vardır. Tirmizi 2880

Mü’minin ölüm alameti alnı terler. Nesei 1828

Mü’minin ruhu cennet ağaçları arasında yellenir. Nesei 4/108

Mü’minin rüyası Nebiliğin 46/1’dir. Tirmizi 2373

Mü’minler birbirini perçinleyen duvar gibidir. Müslim Birr 65, Buhari Salat 89

Mü’minlerin iman bakımdan en kamili, ahlak bakımından en güzel ve çoluk çocuğun karşı en lütufkar olandır. Tirmizi 2743

Mü’minlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en güzel olanıdır. Darimi 2795, Ebu Davud Sünne 15, Tirmizi Rada 11, 1971

Münafığın alameti. Tirmizi 2766, Müslim 85, Nesei 5023, Ebu Davud 4688

Münafığın namazı Müslim 822, Tirmizi 160, Nesei 512, Ebu Davud 413, İbni Mace 1403

Münafık gece uykusuz kalmaz. Yani gece ibadet etmez. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 93

Münafıklardan biri ölürse sakın cenaze namazı kılma. Kabrinin başında durma. Tevbe 84

Münafıkların cenaze namazı kılınmaz. Buhari 3/1289, Tirmizi 3294, Nesei 1900, 1967, Tevbe 80, 84, 113

Münafıkların hasletleri. Müslim 58, 59

Münafıkların namazlarını kılma ve kabrinin yanında durma. Tevbe 84, Nesei 1900, 1967

Münasebette söylenecek söz. Müslim 918

Münker gördüğünüzde onu elinizle, dilinizle, kalbinizle değiştirin. Müslim 49, 50, 78, İbni Mace 4013, Ebu Davud 4340, Tirmizi 2263, Nesei 5011

Münkerin elle, dille, kalple düzeltilişi. Müslim 49, 78, İbni Mace 4013, Ebu Davud Salat 232, Nesei İman 17, Tirmizi 2259, 2263

Mürtedin malını mirasını Müslüman alır. Darimi 3079, İbni Ebi Şeybe 11/355

Müskir, sarhoşluk veren her şey haramdır. İbni Mace 3386, 3391

Müslümana kabirde sorulduğu vakit, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ ın kulu ve. İbrahim 27, Ebu Davud 4750., Müslim, cennet 2871, Tirmizi, tefsir 1, Nesei, cenaiz 2059, Buhari 3/1294

Müslümanın malı gönüllü verdiği dışında alınmaz, yasaktır. Şeyh El-Bani Sahih’ il Cami no 7539, Ahmed

Müslüman olana gusül gerekir. Nesei 190

Müslüman boş sözlerden yüz çevirendir. Tirmizi 2419

Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette bulundukları kişidir. Tirmizi 2762

Müslüman hiçbir zaman pis olmaz. Nesei 263, 264

Müslüman kadın nikâhı haram olan bir erkeksiz bir gecelik mesafeye sefer düzenleyemez. Ebu Davud 1723, İbni Mace 2899, Müslim hacc 421

Müslüman kâfire, kâfir de Müslümana mirasçı olamaz. Buhari 14/6629, Muvatta 2/436, feraiz babı, Müslim feraiz 3/1, no 1614, Tirmizi 2189, 2108, İbni Mace 2729, Ebu Davud feraiz 10. bab no 2909, Darimi feraiz

Müslüman kendini küçük düşürmesin. Tirmizi 2355

Müslüman kimdir. Buhari 1/167, 14/6410,

Müslüman Müslümana kâfir derse ikiden birine döner. Tirmizi 2774

Müslüman necis olmaz. Müslim 371, Ebu Davud 230, Nesei 268, İbni Mace 535, Buhari

Müslüman olduğum zaman Rasulullah bana gusül etmemi emretti. Nesei 190

Müslüman öldürmek küfürdür. Müslim 64

Müslüman pis olmaz. Nesei 269, 271

Müslümana kafir diyenin hükmü. Müslim 60, Buhari 13/6030, 6076

Müslümana sövmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür. Müslim İman 116, Tirmizi İman 2771

Müslümana sövmek, Allah’ a itaatsizliktir. Tirmizi 2771

Müslümanın adı. Hac 78

Müslümanın atına ve kölesine zekât yoktur. Nesei 2462

Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle. Müslim Birr 49

Müslümanın işi derli toplu iken onu dağıtan kimsenin hükmü. Müslim 1852

Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur. Tirmizi Fitne 2247

Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı. Müslim 2162

Müslümanlar arasında günahı en büyük olan kimse aslında haram olmayan bir şeyin hükmünü sorup o şeyin haramlılığına sebep olan insandır. Müslim 2358, Ebu Davud 4610

Müslümanlar ve Yahudiler karışık haldeyse selam verin. Tirmizi 2844

Müslümanlık garip olarak başladı. Darimi 2758, Tirmizi 2764, İbni Mace Fiten 15

Müstehaza ve yıkanması, özür kanı ve namazı. Müslim 333

Müşrik bir kadınla cima eden ve onunla evlenen kimsede müşrikin bir benzeri olur. Ebu Davud 2787

Müşrik çocukları yaşasaydı ne yapacaklarını Allah daha iyi bilir. Nesei 1750

Müşrik olarak ölen çocukların hali. Müslim 2660, Nesei 1950, Ebu Davud 4711, Buhari 14/6491

Müşrikle evlenmeyin. Buhari 11/5363

Müşrikler karşı lisanınızla, kalplerinizle, mallarınızla cihad ediniz. Ebu Davud 2504, Darimi 2/313, Nesei 6/7, İbni Hibban 1618, Hakim 2/81

Müşriklere dua edilmez, af dilenmez. Tevbe 113, 115, Tirmizi 3298

Müşriklerle evlenmeyin. Buhari 15/5363, Ebu Davud 2787

Müteşabih ayetlere uyanlardan sakının. Darimi 147, Buhari Tefsir 3, Müslim İlim 1, Ebu Davud Sünne 2, Tirmizi 3176, İbni Mace Mukaddime 7

Mütteki bir yere dayanarak yemek yemeyin. İbni Mace 3262, 3263

Müzik sesinden kulağın tıkanacağı. Ebu Davud 4924