Sana Vermeyene Ver

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme! Sana vermeyene sen ver! Sana kötülük edeni sen bağışla!”

Ahmed bin Hanbel Müsned 4/148, 158, 5/259, Albânî Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahiha 2/551, 552