Müslüman Kardeşini Sabah
Ziyaret Ederse

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Müslüman bir kişi hasta bir Müslüman kardeşini sabah ziyaret ederse, yetmiş bin melek akşam oluncaya kadar ona dua eder. Bu ziyareti onun için cennette bir hurma ağacı olur.”

Albânî Sahihu’l-Cami’ 5767