Sakalının Eninden ve Boyundan Almak!

(1) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bıyıklarını keser veya bıyıklarından alırdı. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Rahman’ın candan dostu İbrahim aleyhisselam da bunu yapardı.”

İmam Tirmizi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bu hadis, HASEN GARİBTİR!”

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) bu hadis hakkında şöyle demiştir:

“Bu hadis, ZAYIFTIR!”

Tirmizi 2908

(2) Amr bin Şuayb babası ve dedesi tarikiyle şöyle tahdis etti:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sakalından alırken, sakalının eninden ve boyundan alırdı.”

İmam Tirmizi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bu hadis, GARİBTİR!”

İmam Tirmizi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle devam etti:

Muhammed bin İsmail (Rahmetullahi Aleyh)’den (İmam Buhari’den) işittim şöyle diyordu:

“Ömer bin Harun’un rivayet ettiği bu hadis, aslı olmayan veya tek başına rivayet ettiği bir hadistir! Ömer bin Harun’un rivayet ettiği başka bir hadis, bilmiyorum!

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sakalından alırken, sakalının eninden ve boyundan alırdı. Bu hadisi sadece Ömer bin Harun tek başına rivayet etmiştir!..”

Tirmizi 2911

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) bu hadis hakkında şöyle demiştir:

“Bu hadis, MEVZUDUR! Yani uydurma olup asılsızdır!”

Önemli Uyarı: Alimler şöyle demişlerdir:

“Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in, sakalının eninden ve boyundan aldığı bize, SAHİH bir senetle ulaşmamıştır! Allah en doğrusunu bilendir.”