أَشْرَاطُ السَّاعَةِ

Kıyametin Alametleri Mukaddime

Önsöz

Hamd, âlemlerin meliki, Rahman ve Rahim olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, şükranı boynumuza borç biliriz. En mükemmel salât ve selamlar Nebilerin sonuncusu Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e olsun.

Bu girişten sonra;

Kıyamet, hesap günü, amel defterlerinin verilmesi, cehennem üzerine kurulan herkesin geçmekle imtihan olunduğu sırat köprüsü ve nihayetinde ebedî nimet mekânı cennet ve azap mekânı cehennem…

Tüm bunlar bize Allah-u Teâlâ ve Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından bildirilen gayb âlemi cümlesindendir. Kıyamet, ebedî hayatın başlangıcıdır. Ancak ne zaman kopacağı hakkında bize bilgi verilmemiştir. Meşhur Cibril hadisinde geldiği gibi konu hakkında “sorulan, sorandan bilgili” değildir. O halde kıyametin kopmasının ne zaman olacağına dair işaretler olmalıdır. Yani hangi haller vuku bulduğunda kıyametin yaklaştığını anlayacağız? İşte bu işaretler bize bildirilmiştir. Bu işaretler “büyük ve küçük işaretler” diye kıyamete yakın olması ve hadiselerin boyutuna göre sınıflandırılmıştır.

Allah (Azze ve Celle) bu kitabın yazarı Abdurrahman Keylanî’ye rahmeti ile muamele etsin. Yazar 1996’da kaleme aldığı kitabında kıyametin alametlerini sahih hadislerden yola çıkarak toplamaya çalışmıştır. Biz de âcizane dilimize çevirmeye gayret gösterdik.

Günümüz Müslümanları, Rabbim hidayet versin Nebimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in iki parmağını birleştirip:

“Ben kıyametle bu şekilde gönderildim” buyurarak kıyametin ne kadar yakın olduğunu bildirmesine rağmen hâlâ dünya için ömür heba etmeye devam ediyorlar. Bir de ‘hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış’ diye hadis uydurmuşlar ve dünyayı imar etmeye çalışıyorlar. Oysa bu dünya yok olacak, yalan olacak. En azından dünya için çalıştığımız kadar hakikî ve ebedî hayat için de çalışmamız gerekir. Hele de kıyametin gölgesi üzerimize düşmüş ve alametlerinin birçoğu zuhur etmişken…

Nitekim Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sen bu dünyada ya bir garip ya da bir yolcu gibi ol!”

Tirmizi

İnşallah bir nebze de olsa kıyameti ve ahireti hatırlatması temennisi ile…

Rahman Rabbimden hakkı hak bilip ona tabi olmakla, batılı batıl bilip ondan kaçınmakla bizleri rızıklandırmasını diliyoruz.

Bu amelimi kendi rızası için halis kılmasını ve bunun ecrini kıyamet gününde babama ve anneme yazmasını diliyorum.