Allah’a İman

Allah’ın varlığına, birliğine yani vahdaniyetine, her şeyin Rabbi, sahibi ve yaratıcısı olduğuna, ibadet çeşitlerinden her şeye sadece Allah’ın layık olduğuna, O’nun kemal sıfatlarla sıfatlanmış ve her noksan sıfattan da uzak olduğuna inanmaktır. Bu imanın izleri, insanın yaşayışında Allah’ın emirlerine yapışma ve yasaklarından uzaklaşma şeklinde ortaya çıkmalıdır.

Allah’a bu şekilde iman etmek O’nu şu üç hususta birlemeyi gerektirir:

a) Rububiyyet (Rabliğine dair fiili) tevhidi,

b) Uluhiyyet (İlahlığına dair ibadi) tevhidi,

c) İsim ve sıfat tevhidi.