Senin Yürüyüşünü Özledim

Hasan-ı Basri (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Allah’ın dostu bir kişi cennette huri olan eşi ile birlikte kırmızı yakuttan yapılmış bir yatağın üstünde ve üzerinde de nurdan bir kubbe varken eşine, senin yürüyüşünü özledim, der. Onun bu sözü üzerine huri olan eşi kırmızı yakuttan yapılmış yataktan iner ve yeşil mercandan yapılmış bahçeye girer.

Allah-u Teâlâ da o huri için o yeşil bahçede nurdan yapılmış iki yol yapar. Bu yollardan birinde zaferan, diğerinde ise kafur (güzel bir koku) vardır. Huri zaferan olan yoldan gider, kafur olan yolundan döner. Hatta huri kocası için yetmiş bin çeşit kırıtma şekli ile yürür.”

İbnu’l-Cevzi 137, Rıhletun İle’d-Dâri’l-Âhire 778