Kadınların Kısa, İnce ve
Dar Elbise Giymeleri

Düşmanlarımızın bu zamanda bize karşı savaşta kullandıkları şeylerden biri de şekillerini ve detaylarını kendilerinin belirlediği, Müslümanlar arasında revaç bulan moda giysileri ve elbiselerdir. Bunlar; kısa olması, şeffaf olması veya dar olması nedeniyle avret yerlerini örtmez.

Birçoğunun kadınlar arasında ve mahremlerin yanında dahi giyilmesi caiz değildir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bu çeşit elbiselerin son dönem kadınları arasında ortaya çıkacağını bizlere bildirmiştir.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, onların mislini görmedim! Birinci sınıf; beraberlerindeki sığırkuyruğuna benzer kırbaçlarla insanları döver bir topluluktur! İkinci sınıf; elbiseli çıplak, erkekleri kendilerine meyil ettiren, salınarak yürüyen, başları Horasan devesinin hörgücü gibi meyil edici kadınlardır! Bu kadınlar, cennete giremezler! Cennetin kokusunu da bulamazlar! Şüphesiz ki, cennetin kokusu, şöyle ve şöyle mesafeden bulunur.”

Müslim 2128/125

Bu elbiselere, arkasından uzunca yırtmaçlı veya birçok yönünden yırtmaçlı giysiler de dâhildir. Oturduğu zaman avret yerlerinin bir kısmı ortaya çıkar. Burada ayrıca kâfirlere benzeme, moda da ve son model, utanç verici giysilerde onlara uyma olayı vardır.

Allah’tan esenlik dileriz. Bazı giyeceklerin üzerinde bulunan çirkin resimler de sakıncalı şeylerdendir. Şarkıcıların, müzik topluluklarının, içki şişelerinin ve şeriatça haram kabul edilen canlıların resimleri, haç işareti, ahlaksız kulüp ve derneklerin amblemleri ya da çoğunlukla yabancı dille yazılan, şeref ve namusa aykırı çirkin sözler gibi.