Kurban Olması Caiz Olmayan Hayvanlar!

Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aramızda ayağa kalktı ve parmaklarıyla işaret ederek Benim parmaklarım ve parmak uçlarım onun parmaklarından ve parmak uçlarından daha kısadır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Dört şey kurban olmaz!

1) Körlüğü iyice belli kör hayvan,

2) Hastalığı iyice belli hasta hayvan,

3) Topallığı iyice belli topal hayvan ve

4) İliği gidecek kadar kemiği kırılmış hayvan.”

Hadisin ravisi, Ubeyd bin Feyruz (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Bera bin Azib (Radiyallahu Anh)’a şöyle dedim:

−Ben, hayvanın dişteki noksanlığı, boynuzundaki noksanlığı ve kulağındaki noksanlığı kerih görüyorum!

Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Sen kerih gördüğünü şeyi bırak kurban etme! Ancak kendi kerih gördüğün şeyi de başkalarına haram etme!

Ebu Davud 2802, Nesei 4381, Tirmizi 1530, İbni Mace 3144, İbnu’l-Carud 907, Begavi 1123, Tayalisi 740, Malik 2/482, Ahmed bin Hanbel Müsned 18535, Albânî İrvâu'l-Ğalîl Fî Tahrîci Ehâdîsi Menari's-Sebîl 1148