Soru: Kur’an ve hadislerle cevap istiyorum!

(1) Ebu Mesleme (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Enes (Radiyallahu Anh)’a Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayakkabılarıyla namaz kılar mıydı? diye sordum.

Enes (Radiyallahu Anh)’da şöyle dedi:

−Evet, kılardı.

Buhari 479, Müslim 555/60, Nesei 774, Tirmizi 400, Darimi 1/320, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/100

(2) Şeddad bin Evs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Yahudilere muhalefet ediniz! Kuşkusuz ki, onlar ayakkabılarıyla ve mestleriyle namaz kılmazlar!”

Ebu Davud 652, İbni Hibban 2186, Tabarani 7165 Mucemu’l-Kebir, Beyhaki 2/432, Begavi 534

Ayakkabıyla namaz kılmak sünnet midir? Yani ayakkabıyla namaz kılan kimse sünnet işlediği için sevap mı kazanmıştır? Eğer bu uygulama sünnetse neden namazın sünnetleri olarak kitaplarda geçmemiştir?

Cevap: Biz sorulara Kur’an ve Sahih Hadislere göre cevap veriyoruz! Evet, ayakkabı ile namaz kılmak sünnettir. Namaz kılınacak yer ayakkabı ile namaz kılmaya müsait olduğu zaman ayakkabı ile namaz kılmak sevaptır. Namaz kılan kimseye, çıplak ayakla namaz kılması caiz olduğu gibi, ayakkabı ile namaza durması da caizdir. Efdal olan kolayına geldiği gibi bazen ayakkabılı bazen de ayakkabısız olarak namaz kılmasıdır.

Kişi namaz için ayakkabıları giyerek veya çıkararak külfete girmemesi gerekir! Aksine eğer ayağı çıplak ise, çıplak ayakla namaz kılar, eğer ayağında ayakkabı varsa ayakkabı ile namaz kılar. Ancak namaz kılınacak mekan halı, kilim ve benzeri şeylerle döşenmiş ise oralarda ayakkabıyla namaz kılmak caiz değildir! Ayakkabıyla namaz kılınacak yerler sahra ve açık arazi gibi yerler olursa bu gibi yerlerde ayakkabıyı çıkarma külfetine girilmez ve ayakkabıyla namaz kılınır.

Bu konunun neden kitaplarda geçmediğini soruyorsunuz! Her halde kitap diye kast ettiğiniz namaz hocaları! Çünkü bu konu hadis kitaplarında geçiyor. Bu konu bizim sitemizde de geçiyor!