On Üçüncü Sebep

Her Hadesten Sonra Abdest Almaya ve Ezandan Sonra İki Rekât Namaz Kılmaya Devam Etmek

Abdullah bin Bureyde (Radiyallahu Anh) babasından şöyle rivayet etti:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün sabah olduğu vakit Bilal’ı çağırdı ve ona şöyle buyurdu:

−“Ey Bilal! Beni cennete girmekte ne ile geçtin? Ben dün gece cennete girdim. Önümde senin ayak seslerini işittim.”

Bilal (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Ben ezan okuduğum vakit iki rekât namaz kılarım ve abdestim bozulduğu vakit de abdest alırım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İşte bununla beni geçtin.”

Ahmed bin Hanbel Müsned 23102, Tergib ve Terhib 1/259