Yalan Haramdır!

Ebu Bekre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç defa şöyle buyurdu:

“Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?”

Sahabeler:

ꟷEvet, ey Allah’ın Rasulü! dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

ꟷ“Allah’a ortak koşmak, babaya ve anneye isyan etmek!”

Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yaslanmışken oturdu da şöyle buyurdu:

ꟷ“Dikkat edin! Yalan söylemek de günahların en büyüğüdür!”

Buhari Edebu'l-Müfred 15