Cinayet İle İlgili Konular

(1) Cinayet İşleyen Kimsenin Günahı

(1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

“Herkim bir mü’mini kasten öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir! Allah ona gazap etmiş, lanet etmiştir ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır!”

Nisa Suresi 93

(2) Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Allah’a şirk koşmuş olarak ölen kişi ile bir mü’mini kasten öldüren kimse dışında Allah’ın her günahı mağfiret etmesi umulur.”

Ebu Davud 4270, İbni Hibban El-Mevarid 51, Albânî Mişkat 3468

(3) Ahnef bin Kays (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ben bu adama yardımı irade ederek yola çıktım. Ebu Bekere (Radiyallahu Anh) bana karşı geldi ve:

−Ey Ahnef! Nereyi istiyorsun? dedi. Ben de, Ali (Radiyallahu Anh)’ı kast ederek:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in amcasının oğluna yardım etmek istiyorum, dedim. Ebu Bekere (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Ey Ahnef! Geri dön! Çünkü ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

−“İki Müslüman kılıçlarıyla birbirini öldürmek için karşı karşıya geldiklerinde katil de maktûl de ateştedir!”

Denildi ki:

−Ya Rasulallah! Bu katildir. Fakat maktûlün ateşte işi nedir?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu

−“Maktûl de arkadaşını öldürmek istemişti!”

Müslim 2888/14, Buhari 6875, Begavi 2549

(4) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bir şahıs bir adamın elinden tutmuş olarak hesap yerine gelir ve:

−Ya Rab! Bu beni öldürdü! der. Allah, katile:

−Onu niçin öldürdün? buyurur. Katil de:

−Onu izzet sadece Sana has olsun diye öldürdüm! der. Allah da:

−İzzet sadece bana hastır! buyurur.

Başka bir şahıs bir adamın elinden tutmuş olarak hesap yerine gelir ve:

−Ya Rab! Bu beni öldürdü! der. Allah da, katile:

−Onu niçin öldürdün? buyurur. Katil:

−Onu izzet falan kimseye has olsun diye öldürdüm! der. Allah da:

−İzzet ona ait değil! buyurur. Sonra katil öldürdüğü kimsenin günahlarını yüklenmiş olarak döner!”

Nesei 4008

(5) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Mü’min, kendisi için haram olan kana isabet etmedikçe dininden bir genişlik içindedir!”

Buhari 14/6715

(2) Mü’mini Öldürmek Dünyanın Zevalinden Daha Kötüdür!

(6) Abdullah bin Amr bin el-Âs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir mü’minin haksız olarak öldürülmesi günah olarak Allah’ın Katında dünyanın yok olmasından daha büyüktür! Allah’ın Katında dünyanın zevali/yok olması, Müslümanın öldürülmesinden daha değersizdir!”

Nesei 3997

(3) Kıyamet Günü İlk Verilen Hüküm Cinayet Hükmüdür!

(7) Abdullah bin Şakik (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’yı şöyle derken işittim:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kıyamet gününde insanlar arasında ilk verilen hüküm kan davalarındadır!”

Buhari 6447, Müslim 1678/28

(8) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kıyamet gününde insanlar arasında ilk hüküm olunan şey kan dökmek hakkında olacaktır!”

Nesei 4003, Tirmizi 1396, 1397, İbni Mace 2615, 2617

(4) Cinayet Çığırı Açan Kimsenin Günahı!

(9) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir nefis zülüm edilerek öldürüldüğünde onun kanından ilk cana kıyan Adem’in oğluna bir pay ayrılır! Çünkü o, ilk öldürme âdetini yapan kimsedir!”

Buhari 3113, Müslim 1677/27, Nesei 3996, Tirmizi 2673, İbni Mace 2616

(5) Bize Silah Çeken Bizden Değildir!

(10) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

“Bize silah taşıyan/çeken kimse bizden değildir!”

Buhari 14/6722, Müslim 98/161, Begavi 2565

(6) Müslümanlığını İzhar Edeni Öldürmek Haramdır!

(11) Mikdad bin el-Esved (Radiyallahu Anh):

Ya Rasulallah! Ben kâfirlerden bir kişi ile karşılaşıp vuruşsam o da benim iki elimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra bir ağacın arkasına sığınıp:

−Allah için Müslüman oldum dese, bu sözü söyledikten sonra ben onu öldürebilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Hayır, onu öldürme!”

Mikdad bin el-Esved (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Ya Rasulallah! O benim iki elimden birini kopardı ve o sözü elimi kopardıktan sonra söyledi dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Onu öldürme! Eğer onu öldürürsen, o kimse sen onu öldürmeden önceki senin durumunda, sen de o kimse o sözü söylemeden önceki durumunda olursun!” (Yani sen kafir olursun!)

Müslim 95/155, Buhari 3760, Begavi 2521

(12) Usâme bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi Cuheyne kabilesinden el-Huraka boyu üzerine CİHADA gönderdi. Bizler sabah vakti o kavme baskın yaptık ve onları bozguna uğrattık. Ben, Ensar’dan bir kimseyle beraber onlardan bir adama yetiştik. Biz onu kuşatıp yakalayınca o, ‘La İlahe İllallah,’ dedi. Bunun üzerine Ensarî ondan elini çekti. Fakat ben mızrağımı ona sapladım ve onu öldürdüm. Medine’ye geldiğimizde bu olay Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştı da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana şöyle dedi:

−“Ya Usâme! Sen adamı “La İlahe İllallah,” dedikten sonra öldürdün öyle mi?”

Ben de:

−Ya Rasulallah! O bu söze sığınarak ölümden kurtulmak için söyledi, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Sen onu “La İlahe İllallah,” dedikten sonra öldürdün öyle mi?”

Bu ifadeyi bana durmadan tekrarlıyordu. Nihayet ben:

−Keşke ben bu günden önce Müslüman olmasa idim, diye temenni ettim.

Buhari 6720, 6721, Müslim 96/158, 159, Begavi 2562

(7) Müslümanın Kanı Üç Hususun Dışında Helal Olmaz!

(13) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Allah’tan gayrı ilah olmadığına ve benim de Allah’ın Rasulü olduğuma şahadet getiren Müslüman bir kimsenin üç şey dışında kanı helal olmaz! Onlar:

1) İslam Dinini terk edip cemaatten ayrılan kimse,

2) Evli iken zina eden kimse ve

3) Cana karşı candır.”

İbni Hibban 4407

(14) Ebu Umame bin Sehl (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Osman (Radiyallahu Anh) evinde muhasara altında iken ben de onunla beraberdim. Evde bir giriş yeri vardı. Oraya kim girse Belâd’da olan kimselerin kelamını işitirdi. Osman oraya girdi ve rengi değişmiş olarak yanımıza çıktı da müteakiben:

−Onlar beni biraz önce öldürmekle tehdit ediyorlar, dedi. Biz:

−Ey mü’minlerin emiri! Allah sana yeter, dedik. Osman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Onlar beni niçin öldürecek ki!? Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Müslüman bir kimsenin kanını dökmek helal olmaz! Ancak üç şey bundan müstesnadır:

1) İslam’dan sonra küfre girmek,

2) Evlendikten sonra zina etmek ve

3) Bir cana kıymamışken cana kıymaktır!”

Allah’a yemin ederim ki, ne cahiliyet döneminde ne de İslam’da zina etmedim! Allah beni hidayete erdirdiğinden beri dinime bedel olarak başka bir dini asla sevmedim! Ve haksız olarak hiç bir cana kıymadım! Hal böyle iken onlar beni neye karşılık öldürecekler!? dedi.”

Ebu Davud 4502

(8) Müslümanların Birbirini Öldürmesi Haramdır!

(15) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Mü’minlerden iki taife birbirleriyle savaşırlarsa onların aralarını düzeltin! Eğer biri diğerine saldırırsa, Allah’ın Emrine dönünceye kadar saldıran taife ile savaşın! Eğer (Allah’ın Emrine) dönerse artık adaletle onların aralarını düzeltin ve adil olun! Allah adil olanları sever.”

Hucurat Suresi 9

(16) Ebu Bekere (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşır, onlardan biri arkadaşını öldürürse, onların ikisi de ateştedir!”

İbni Hibban 5945, Müslim 2888/15, Nesei 7/125, Beyhaki 8/190

(9) İntihar Etmenin Günahı!

(17) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim kendini dağdan aşağı atarak öldürürse, o kimse cehennem ateşi içinde daimi ve ebedi kendisini dağdan aşağı atacak ve azap görecektir! Herkim de zehir içerek kendini öldürürse, o kimse zehiri elinde cehennem ateşi içinde daimi ve ebedi kendisini zehirleyecektir! Herkim de kendisini bir demirle öldürürse, o kimse de demiri elinde cehennem ateşi içinde daimi ve ebedi kendi karnını deşecektir! Herkim de kendini boğarsa/asarsa cehennem ateşi içinde daimi ve ebedi olarak kendini boğacaktır! Herkim de kendine bir şey dürterek öldürürse o kimse cehennem ateşi içinde daimi ve ebedi olarak kendine bir şey dürtecektir!”

Buhari 5799, Müslim 109/175

(18) Cündüb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizden önceki ümmetler içinde bir kimsenin bir yarası vardı. Bu kimse yaranın elemine sabırsızlık ederek bir bıçak aldı ve onunla elini kesti! Bunun üzerine kan durmadı ve nihayet adam öldü! Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: Kulum kendini öldürmede Benim önüme geçti, Ben de ona cenneti haram ettim!”

Buhari 3272, Müslim 113/180

(10) İntihar Edeni Allah Dilerse Affeder

(19) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

−Ya Rasulallah! Muhkem bir kaleye ve seni muhafaza edecek kimselerin yanına gider misin? dedi. Allah (Azze ve Celle) hicreti Ensar’a sakladığı için Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu teklifi kabul etmedi.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine’ye hicret edince, Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hicret etti. Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh) ile beraber kavminden bir kimse de hicret etti. Fakat Medine’de hastalık ve sıkıntı sebebiyle ikamet etmeyi sevmediler. Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh)’ın arkadaşı hastalandı ve hastalığın şiddetine sabredemedi! Mişkaslarını aldı ve onlarla parmak eklemlerini kesti, elleri kan fışkırttı ve neticede öldü. Sonra Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh) arkadaşını rüyasında güzel bir surette görmüş, fakat adamın iki eli örtülü imiş. Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh) ona:

−Rabbin sana ne yaptı? demiş. O kimse de:

−Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına hicret ettiğim için Rabbim beni mağfiret etti, demiş. Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh) ona:

−Neden iki elini sarılı olarak görüyorum? demiş. Adam da:

−Bana, elinden kendi bozduğunu biz senin için düzeltmeyeceğiz! denildi. Tufeyl bin Amr ed-Devsi (Radiyallahu Anh) gördüğü bu rüyayı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e anlattı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etti:

−“Ey Allah’ım! Onu iki eli için de mağfiret et.”

Mişkas: Mızrağın ucuna takılan birçok ağzı olan çok keskin demir parçasıdır.

Müslim 116/184

(11) Kısasta Misli İle Mukabele Etmek

(20) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında bir Yahudi, bir kıza saldırdı ve üzerindeki ziynet eşyalarını aldı ve başını taşla ezdi! Ailesi o kızı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirdiler. Kız hayatının son nefeslerini veriyor ve dili de tutulmuştu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıza, kendisini öldürenden gayrı bir kişiyi anarak:

−“Seni falan mı öldürdü?” dedi. Kız başıyla:

−Hayır, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yine onu öldürenden başka birini anarak:

−“Seni falan mı öldürdü?” dedi. Kız da başıyla:

−Hayır, diye işaret etti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kızın katilini anarak seni:

−“Seni falan mı öldürdü?” dedi. Kız bu sefer:

−Evet, diye işaret etti. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) emretti de Yahudinin başı iki taş arasında ezildi!

Buhari 2413, Müslim 1672/15, Ebu Davud 4527, Nesei 4055

(12) Müslümanların Kanları Birbirine Denktir

(21) Kays bin Ubad (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Ben, Eşter ile Ali (Radiyallahu Anh)’ın yanına gittim. Allah’ın Nebisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanların geneline ahd etmediği bir şeyi sana ahd etti mi? dedik. Ali (Radiyallahu Anh):

−Hayır, ancak bu mektubum müstesnadır dedi. Kılıcının kınından bir mektub çıkardı. Birde onun içerisinde şunlar yazılı idi:

−Mü’minlerin kanları biribirine eşittir, onlar kendi dışıdakilere karşı tek bir yumruktur! Onların en ednasının zimmeti eman vermesi caridir. Dikkat edin! Mü’min kâfire karşı öldürülmez! Kâfirlerden ahdu eman altında bulunan da öldürülmez! Kim bir hâdise çıkarırsa kendi nefsi aleyhine yapmış olur. Kim de hadise çıkaranı himaye ederse Allah’ın, Meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun!”

Nesei 4748, Ebu Davud 4530

(13) Zimmi veya Muahidi Öldürenin Günahı!

(22) Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim Allah ve Rasulünün emanı altındaki bir muahidi/anlaşma yapılmış kişiyi öldürürse, asla cennetin kokusunu alamaz! Kuşkusuz ki, cennetin kokusu kırk yıllık mesafeden alınır.”

İbni Mace 2686, 2687, Buhari 2954, Nesei 4764, Hakim 2/126, 127, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/186, Albânî Meram 449, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 2356