Yolcunun Oruç Tutmamasının Caizliği

(40) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fetih senesi Ramazanda Mekke seferine çıktı. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kurâatı Gamîm denen yere gelene kadar oruç tuttu. İnsanlar da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’le beraber oruç tuttular. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir bardak su istedi ve insanlar kendisini görmesi için de onu iyice yukarı kaldırdı sonra da içti. Ondan sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

Bazı kimseler oruç tutmaya devam ediyor! denildi. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Onlar asilerdir! Onlar asilerdir!”

Müslim 1114/90, Humeydi 1289, Nesei 4/177, Tirmizi 710, İbni Huzeyme 2019, İbni Hibban 3549, Beyhaki 4/241, 242, Tayalisi 1667, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 4/57

(41) Kazaa (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Ben, Ebu Saîd el-Hudri (Radiyallahu Anh)’a geldim, birçok insan başına toplanmıştı. İnsanlar onun yanından ayrılınca ona:

−Ben bu insanların sana sorduğu şeyleri sormayacağım! dedim. Ona sefer halinde tutulan orucu sordum. Bunun üzerine Ebu Saîd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Biz oruçlu olduğumuz halde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Mekke seferine çıktık. Nihayet bir yerde konakladık. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Siz düşmanınıza yaklaşmış bulunuyorsunuz oruç tutmamanız sizin için daha fazla kuvvettir!”

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu sözü bir ruhsat idi. Bizden kimi oruç tuttu, kimi de iftar etti. Sonra başka bir yerde daha konakladık. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kez şöyle buyurdu:

“Sizler yarın sabah düşmanınıza baskın yapacaksınız! Oruç tutmamak sizin için daha fazla kuvvettir! Dolayısıyla oruç tutmayın!”

Bu ise azimet idi. Bunun üzerine hepimiz oruç tutmayı terk ettik. Ebu Saîd (Radiyallahu Anh):

Ben bundan sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile seferde iken oruç tuttuğumuzu da biliyorum, dedi.

Müslim 1120/102, Ebu Davud 2406

(42) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktı. Usfan’a ulaşıncaya kadar yolda oruç tuttu. Sonra biraz su istedi. İnsanların onu görmesi için onu elleriyle iyice yukarı kaldırdı ve orucunu açtı. Bu halde Mekke’ye geldi. Bu olay Ramazan da idi. Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) seferde bazen oruç tutmuş bazen de tutmamıştır. Sahabelerden de isteyen seferde oruç tutar, isteyen de tutmazdı, dedi.”

Buhari 1815, Müslim 1113, Ebu Davud 2404, Nesei 2289, İbni Huzeyme 2036, Tabarani Mucemu’l-Kebir 10945, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/291

(43) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Hamza bin Amir el-Eslemi (Radiyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

Seferde oruç tutabilir miyim? dedi. O çok oruç tutan bir kimseydi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“İstersen oruç tut, istersen iftar et.”

Buhari 1812, Müslim 1121/102, Malik 1/295, Ebu Davud 4202, Nesei 2305, Tirmizi 711, Darimi 2/89, İbni Mace 1662, İbni Hibban 3560, İbnu’l-Carud 397, Begavi 1760, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/46, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 927

(44) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir seferde idi, bir ara izdiham ve üzeri gölgelenen bir adam gördü ve şöyle buyurdu:

−“Bu nedir?”

Sahabeler:

−Oruçludur, dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Seferde oruç tutmak asla iyilik değildir!”

Buhari 1814, Müslim 1115/92, Ebu Davud 2407, Nesei 4/176, 177, Darimi 2/9, İbni Hibban 3552, İbni Huzeyme 2017, İbnu’l-Carud 399, Beyhaki 4/242, Begavi 1764, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/299, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 925

(45) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber bir seferde idik. Gölgesi en çok olanımız, elbisesi ile gölgelenen idi. O gün oruç tutanlar hiçbir iş yapmadılar! Oruç tutmayanlar ise, develeri sürdüler, bütün hizmetleri gördüler ve hastaları tedavi ettiler. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

“Bu gün oruç tutmayanlar ecrin hepsini alıp gittiler!”

Buhari 2714, Müslim 1118/100, Nesei 2282, İbni Ebi Şeybe 2/431/3, İbni Huzeyme 2032, İbni Hibban 3559, Beyhaki 4/243, Ebu Ya’la 4203