Soru: Doğmamış bebek için fıtır sadakası yani fitre verilir mi?

Cevap: Hayır, doğmamış çocuk için fitre verilmez! Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fıtır sadakası verilecek kişileri sayarken doğmamış çocuğu söylememiştir!

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fıtır sadakasını, her Müslüman köle ve hür, erkek ve kadın, küçük ve büyük üzerine bir Sa’ arpa, bir Sa’ hurma olarak farz kıldı. Bu sadakanın insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini de emretti.”

Buhari 1434, Ebu Davud 1612, Nesi 2503, Darekutni 2/153, İbni Hibban 3303