Senin İçin Kırmızı Develerin
Olmasından Daha Hayırlıdır!

Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Hayber gazvesi günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bu sancağı yarın öyle bir kimseye vereceğim ki, Allah fethi onun iki eliyle müyesser kılacaktır. O kimse, Allah’ı ve Rasulünü sever, Allah ve Rasulü de onu sever.”

Ravi dedi ki:

Bunun üzerine insanlar sancak kime verilecek diye geceyi konuşarak geçirdiler. Sabah olunca sancağın kendisine verileceği ümidi ile bütün sahabeler Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in huzuruna koştular. Fakat Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

–“Ali bin Ebu Talib nerededir?”

Sahabiler:

–Ey Allah’ın Rasulü! Onun iki gözü ağrıyor, dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

–“Ona haber gönderin de onu bana getirin

Ali (Radiyallahu Anh) gelince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onun gözlerine tükürdü ve dua etti. Akabinde Ali (Radiyallahu Anh)’ın gözleri iyileşti. Hatta onda hiçbir ağrı yokmuş gibi oldu. Hemen Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sancağı Ali (Radiyallahu Anh)’a verdi.

Ali (Radiyallahu Anh):

–Ya Rasulallah! Onlar da bizim gibi oluncaya kadar mı savaşacağım? dedi. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

–“Tâ Hayberlilerin sahasına ininceye kadar hey’etin üzere sukunetle yürü! Sonra onları, İslam’a girmeye davet et! Ve onlara, İslam’da üzerlerine vacib olacak Allah’ın haklarını haber ver! Allah’a yemin ederim ki, senin sayende Allah’ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için, kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır.”

Buhari 7/3468, Müslim 2406/34