Köpeğin Satışı Haramdır!

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Köpeğin satış bedeli helal değildir!”

Ebu Davud 3484, Nesei 4304

(2) Ebu Mes’ud el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) köpeğin ücretini yasakladı!”

Buhari 2070, Müslim 1567/39, Ebu Davud 3428, Nesei 4303, 4680, Tirmizi 1291, İbni Mace 2159, İbnu’l-Carud 581, İbni Hazm 9/10, Beyhaki 6/126, Begavi 2037, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/118, 120

(3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) köpeğin satış bedelini yasakladı ve şöyle buyurdu:

“Eğer bir kimse köpeğin satış bedelini talep etmek için gelirse, o kimsenin elini toprakla doldur!”

Ebu Davud 3482

(4) Rafi bin Hadic (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

“Kazancın en şerlisi, zina bedeli, köpeğin satış ücreti ve hacamat yapanın kazancıdır

Müslim 1568/40, 41, Nesei 4305, İbni Hibban 5153, Tayalisi 966, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4261, 4263

(5) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kedinin ve köpeğin satış bedelini yasakladı, ancak av köpeğini bundan istisna etti.”

Nesei 4306, 4682

(6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim av köpeği, davar köpeği ve arazi köpeğinin dışında bir köpek edinirse kuşkusuz ki, onun ecrinden her gün iki kırat noksanlaşacaktır!”

Nesei 4306, 4682

(7) Ebu’z-Zubeyr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Cabir (Radiyallahu Anh)’a köpek ve kedinin (satış) bedelini sordum?

Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu (köpek ve kedinin satılmasını) men etti!

Müslim 1569/42, Ebu Davud 3480, Tirmizi 1295, İbni Mace 2161, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/349

Önemli Not: Görüldüğü gibi hadiste kedinin ve köpeğin satışı ve ondan elde edilen gelirin men edildiği ifade ediliyor! Men ise fıkıh usûlünde bilindi şekliyle karine olmadığı sürece harama delalet eder! Çünkü o, haramı ifade eden siygalardandır.

Yukarıdaki hadislerde koyun köpeği ile bekçi köpeğinin beslenebileceğini istisna etmiştir. Bu hadislerden elde edilen hüküm iki yönlüdür:

Birincisi: Bütün köpekler içerisinde sadece av köpeğinin satışına izin verilmiştir, diğer hiçbir köpeğin satışına izin verilmemiştir! Bu mevzudaki hadislere dikkatle baktığımız zaman bu açıkça görülecektir.

İkincisi: Av köpeklerine, çoban köpeklerine ve bekçi köpeklerine besleme izni verilmiştir. Bu üç nevinin gayrına beslemek için izin verilmemiştir! Herkim bu üç nevinin dışında bir gaye için köpek beslerse, o kimsenin ecrinden/sevabından her gün iki kırat ecir/sevap eksilir!