Soru: Selamun Aleykum. Bazı kimseler gelinlik giymek kafirlerin adetidir, gelinlik giymek caiz değildir diyorlar. Bu doğru mudur?

Cevap: Ve Aleykum Selam. Evet, gelinlik giymek, Hristiyanlar adetidir!

Gelinlik olarak tabir edilen elbise, aslen İslam’ın ve Müslümanların adetlerinden ve örfünden değildir! Gelinin düğün gününde bugüne mahsus olmak üzere beyaz ve özel dikimli bir elbise giymesi, Hristiyanların adetlerindendir!

Müslüman halkların Hristiyan aleminin hakimiyeti altına girmesiyle birçok adetlerini taklid ederek benimsemişlerdir ve gelinlik giymeyi kendi örflerine dahil etmişlerdir!

Gelinlik giymek aslen Hristiyanların adetlerinden olduğu için kafirlere benzemeye girer! Lakin Hristiyanlarda beyaz gelinlik giymek sadece bir gelenek değil bilakis itikada/imana dayanan dini bir adettir!

Özellikle 19. yüzyıldan sonra Hristiyan aleminde gelinlikler beyaz olmuştur. Önceleri kiliseler, hamile olan veya çocuk doğurmuş olan kadının beyaz gelinlik giymesine izin vermiyordu! Gelinin duvağı ise bakireliğe delalet eder ve batı dünyasının Hristiyanlaşmasıyla beyaz olmuştur. Evvelinde kırmızıydı!

Bazı gelinliklerde başa koyulan taç ise kutsanmış olmaya, doğurganlığa ve bakireliğe delalet etmektedir! Bunun için doğurmuş olan kadınlara düğün günü taç takmayı yasaklamışlardır! Tüm bunlar gelinliğin sadece bir gelenek değil bilakis itikada/imana dayanan dini bir adet olduğunu göstermektedir! Bunun için Müslümanlara vacip olan müşriklere muhalefet etmesidir.

(1) Allah-u Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin! Onların bir kısmı bir kısmının dostudurlar! Sizden her kim onları dost edinirse, Şüphesiz ki, o da onlardandır! Şüphesiz ki, Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez

Maide Suresi 51

(2) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Kim, kendisini bir kavme benzetirse o da onlardandır!”

Ebu Davud 4031, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/50

(3) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir! Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin! Yahudilerin selamlaşmaları parmak işaretiyledir. Hristiyanların selamlaşmaları ise el ile işaret etmekledir.”

Tirmizi 2835, Albânî Sahihu’l-Cami’ 5434

(4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bizden başkasının sünnetiyle (yani âdetiyle) amel eden bizden değildir!”

Taberani Mucemu’l-Kebir 1/118, Albânî Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahiha 5/193

Biri bize şöyle dese; “Biz bu inançları kast etmiyoruz ve kafirleri taklit etmek için de gelinlik giymiyoruz! Sadece bu özel güne uygun ve güzel bulduğumuz için gelinlik giyiyoruz.”

Bizde deriz ki; “Kafirlere benzemekte bunu kast etmek şart değildir! İnsan benzemeyi kast etmese de mücerret fiili işlemesiyle nehiy üzerinde vaki olur!”

İşte bundan dolayı; Kafirlere benzeme veya onları taklid etme kast edilmese de gelinlik giymek caiz değildir! Çünkü gelinlik Hristiyanlar arasında yaygınlık kazanmış sadece kültürel bir gelenek değil bilakis dini bir gelenektir!