İstihaze İle Alakalı Konular

(1) İstihaze Kanı Hayz Kanından Farklıdır

(85) Urve bin Zubeyr (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Fatıma binti Ebi Hubeyş istihaze oluyordu. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine şöyle buyurdu:

“Hayz kanı olduğunda kuşkusuz ki, o siyahtır bilinir. Kan hayz kanı olduğu zaman namazdan el çek. Diğeri olduğu zaman abdest al ve namaz kıl! O kan ancak damar kanıdır.”

Ebu Davud 286, Nesei 215, Darekutni 1/207, Hakim 618, Beyhaki 1/325, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 204

(2) İstihaze Kanının Namaza Mani Olmadığı

(86) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Fatıma binti Ebi Hubeyş, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

−Ya Rasulallah! Ben devamlı istihaze olan bir kadınım, hiç temizlenemiyorum. Namazı terk edeyim mi? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Hayır! Bu bir damar kanıdır, hayız değildir! Hayzın geldiği vakit namazı terk et; hayız müddeti bittiği vakit namazını kıl!”

Buhari 228, Müslim 333/62, Ebu Davud 282, Nesei 363, Tirmizi 125, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 109, 110

(87) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in baldızı ve Abdurrahman bin Avf’ın nikahı altında bulunan Ümmü Habibe binti Cahş yedi sene istihazeye müptela olmuştu. Bu hususta Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den fetva istedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Bu hayz değildir! Fakat bu damar (kanı) dır, dolayısıyla hayzın seni alıkoyduğu müddet kadar namazsız bekle sonra yıkan ve namaz kıl! Hayz geldiği zaman onun için namazı terk et!”

Aişe (Radiyallahu Anha) dedi ki:

−Ümmü Habibe, kız kardeşi Zeynep binti Cahş’ın evinde bir leğen içinde yıkanıyordu da, kanın kırmızılığı suyun üzerine çıkıyordu…”

Müslim 334/64, Ebu Avane 1/322, Ebu Davud 279, Nesei 207, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/204, 222, 262, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1/214

(88) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında devamlı kan gelen bir kadın vardı. Ümmü Seleme, o kadın için Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den fetva istedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de şöyle buyurdu:

−“Bu kadın kendisine bu durum arız olmadan önceki aylarda hayız olduğu gece ve gündüzlerin sayısını hesap edip her aydan bu kadar günün namazını terk etsin. Bu günler geçtikten sonra yıkansın ve avret yerine bir bez bağlayıp namazını kılsın!”

Ebu Davud 274, Nesei 208, İbni Mace 623, Darekutni 1/207, Beyhaki 1/332, 333, 334

(3) Müstehazenin Abdestinin Keyfiyeti

(89) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Fatıma bin Ebi Hubeyş, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve şöyle dedi:

−Ya Rasulallah! Ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Hayır! O ancak bir damar kanıdır, hayız değildir! Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra guslet, her namaz için abdest al ve namazını kıl!”

İbni Mace 624, Ebu Davud 298, Nesei 363, Tirmizi 125, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 110, 208

(90) Hamne binti Cahş (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Çok fazla hayız görüyordum. Bu durumu haber verip fetva istemek için kardeşim Zeynep’in evinde bulunan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve:

−Ya Rasulallah! Ben çok fazla hayız gören bir kadınım. Buna ne dersin? Bu beni namazdan ve oruçtan men etti dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Sana pamuğu öğütlerim, zira o kanı giderir.”

Ben:

−Kan bundan daha çoktur dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Bez kullan.”

Ben:

−Kan bundan daha fazladır, fışkırır gibi geliyor dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunun üzerine şöyle buyurdu:

−“İki hüküm söyleyeyim, hangisini yaparsan sana yeter. Eğer ikisini de yaparsan ne âlâ orasını sen daha iyi bilirsin. Bu durum şeytanın darbelerinden bir darbedir! Altı veya yedi gün Allah’ın sana bildirdiği müddet kendini hayızlı kabul et; sonra yıkan. Hayızdan temizlenip arındığına kanaat getirdiğin yirmi üç veya yirmi dört gün namaz kıl ve oruç tut. Kuşkusuz ki, bu sana yeter. Normal kadınlar nasıl hayız günlerinde hayız, temizlik günlerinde de temizleniyorlarsa sen de her ay öyle yap. Öğleyi tehir edip ikindide acele ederek sonra yıkanır ve iki namazı cem eder kılarsın. Akşamı tehir edip yatsıda acele ederek sonra yıkanır ve iki namazı cem eder kılarsın. Sabah namazında yıkanabilirsen yıkan. (Yani o şekilde namazını kıl) Gücün yeterse oruç tut. Bu (şekilde yapman) bana göre iki işin daha sevimli olanıdır.”

Ebu Davud 287, Tirmizi 128, İbni Mace 627, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/381, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 188

(91) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Ümmü Habibe yedi sene istihazeye müptela olmuştu da bunu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona gusül abdesti almasını emretti ve şöyle buyurdu:

“Bu bir damar kanıdır.”

Müteakiben Ümmü Habibe her namaz için gusül abdesti alıyordu.

Buhari 422